Blodprov från gravida förutsåg för tidig födsel
Foto: Istock

Blodprov från gravida förutsåg för tidig födsel

Ett test utvecklat av bland annat danska forskare kunde förutse prematur födsel med nära 80 procents säkerhet.

11 jun 2018, kl 06:00
0

Annons

Ungefär 15 miljoner barn i världen föds för tidigt varje år, det vill säga innan graviditetsvecka 37. I Sverige är siffran 7 000 barn om året. Komplikationer till följd av för tidig födsel är globalt sett den främsta orsaken till död innan fem års ålder, enligt Världshälsoorganisationen WHO.

Varför vissa förlossningar startar spontant innan fullgången graviditet är inte klarlagt, men på gruppnivå har man identifierat ett antal riskfaktorer som bland annat ärftlighet, infektioner, rökning, övervikt, och hög eller låg ålder hos mamman.

Nu har danska och amerikanska forskare tagit fram ett test baserat på blodprov från den gravida kvinnan som med mellan 75 och 80 procents säkerhet förutser om kvinnan kommer att föda innan vecka 37. Testet kan också bedöma fostrets ålder med lika stor träffsäkerhet som ultraljud.

Studien, som är publicerad i Science, beskriver båda dessa test. Resultaten för testet som bedömer fostrets ålder baseras på blodprov från 31 danska gravida kvinnor som lämnade blod en gång i veckan under hela graviditeten. Samtliga kvinnor hade fullgångna graviditeter.

Genom att mäta förändringar i RNA under graviditeten kunde forskarna identifiera nio gener från bland annat placentan och fostret som var extra aktiva under graviditeten. Med hjälp av dessa kunde de förutse fostrets ålder i ungefär 45 procent av fallen, vilket enligt forskarna är jämförbart med mätningar med ultraljud som ger rätt ålder i 48 procent av fallen.

I testet som förutsåg för tidig födsel studerade forskarna blodprov från 38 amerikanska kvinnor som alla hade ökad risk att föda för tidigt – antigen beroende på tidiga sammandragningar eller på grund av tidigare prematura födslar.

Kvinnorna lämnade ett blodprov var under den andra eller tredje trimestern och även där studerade forskarna RNA. Tretton av kvinnorna födde sina barn för tidigt medan resten, 25 stycken, hade fullgångna graviditeter. I sina analyser fann forskarna ett ökat uttryck för sju gener från mamman och placentan som korrelerade med för tidig födsel i mellan 75 till 80 procent av fallen.

Eftersom båda studierna var små behövs mer forskning och större kohorter för att validera resultaten. Forskarna menar dock att testen kan få stor betydelse vid mödravård i framför allt fattiga länder, där bland annat ultraljudsutrustning inte alltid finns att tillgå.

Studien finansierades av bland annat Bill och Melinda Gates stiftelse och Chan Zuckerburg biohub.