Annons
Fettsyra testas mot ögonsjukdom

Fettsyra testas mot ögonsjukdom

Låga nivåer av arakidonsyra tycks öka risken för extremt tidigt födda barn att utveckla ögonsjukdomen ROP. Nu inleds en klinisk studie på tre svenska sjukhus.

9 feb 2018, kl 14:48
0

Annons

Chatarina Löfqvist. Foto: Margareta Gustafsson/Kubista.

Barn som föds mycket för tidigt har en ökad risk att drabbas av ögonsjukdomen ROP (prematuritetsretinopati) eftersom deras näthinna inte vuxit klart. Följden kan bli synskador och i värsta fall blindhet på grund av näthinneavlossning. I dag finns ingen botande behandling utan bara möjligheten att stoppa utvecklingen av sjukdomen. Därför screenas alla barn födda innan graviditetsvecka 31 vid upprepade tillfällen för att upptäcka sjukdomen så tidigt som möjligt.

Forskare vid Sahlgrenska akademien i Göteborg har dock upptäckt ett starkt samband mellan låga nivåer av omega-6-fettsyran arakidonsyra i barnets blod och förekomst av ROP.

– Det vi såg, hur vi än vred och vände på våra analyser, var att andelen arakidonsyra har en stark koppling till om barnet sedan utvecklade ROP eller inte, säger Chatarina Löfqvist, forskare vid Sahlgrenska akademien och förstaförfattare till studien.

Resultaten från den longitudinella kliniska studien är publicerade i JAMA Ophthamology. Totalt ingick 90 barn födda innan graviditetsvecka 28 och forskarna mätte serumlipidnivåer vid födseln och vid ytterligare fyra tillfällen under den första levnadsmånaden, samt vid motsvarande vecka 32, 36 och 40. Samtidigt genomfördes standardscreening för ROP.

Forskarna analyserade totalt åtta fettsyror och dess sammansättning. Resultaten visade att de barn som senare utvecklade ROP hade statistiskt signifikant lägre nivåer av arakidonsyra i blodet än de barn som inte utvecklade ögonsjukdomen. Även graviditetens längd påverkar risken och för barn födda i vecka 22 till 24 och med låga nivåer arakidonsyra var risken så hög som 90 procent att utveckla ROP.

Att fettsyror har en avgörande betydelse i utvecklingen under fosterlivet är välkänt. Bland annat vet man att omega-3-fettsyran DHA har en kritisk roll i utvecklingen av hjärna och ögon i fosterstadiet.

I sin studie undersökte Göteborgsforskarna även hur tillskott av DHA påverkar risken för ROP, men kunde inte se någon påverkanseffekt.

Nu har forskarna gått vidare och studerar om en kombination av DHA och arakidonsyra kan minska risken. I en klinisk studie ska totalt 210 barn födda innan vecka 28 få tillskott av fettsyrakombinationen. Studien genomförs på neonatalavdelningar på sjukhus i Göteborg, Lund och Stockholm och väntas vara slutförd under nästa år.

Extra tillskott av arakidonsyra till gravida för att minska risken för ROP vid eventuell för tidig födsel är dock inget forskarna bakom studien rekommenderar.

– Arakidonsyra-supplementering till gravida vuxna är inget vi rekommenderar då denna faktor hos vuxna är pro-inflammatorisk, medan den fetalt möjligen har en annan roll som membranbyggare, säger Ann Hellström, professor vid Sahlgrenska akademin, som har lett den tidigare studien och nu leder den nya.

 

Arakidonsyra

Arakidonsyra, även kallad spindelsyra, är en fleromättad fettsyra med 20 kolatomer. Arakidonsyra ingår i omega-6-familjen och är en fettsyra som inte kan tillverkas av kroppen själv utan måste tillföras via kosten. Omega-6-fettsyror finns bland annat i majsolja, solrosolja, sesamfrö och rapsolja.

Källa: Livsmedelsverket

ROP

Ögonsjukdomen prematuritetsretinopati, ROP, drabbar omogna näthinnekärl hos mycket för tidigt födda barn. Tillståndet kan innebära synnedsättning och i värsta fall näthinneavlossning och blindhet.

Populationsbaserade registerstudier i Sverige har visat att 30 procent av barn födda före graviditetsvecka 31 har någon form av ROP. Bland barn födda före vecka 27 var denna siffra 73 procent.

Sjukdomen har två faser. Först en fas där den normala kärlbildningen i ögat upphör. I nästa fas sker en okontrollerad utveckling av kärlbildningen vilket resulterar i tillväxt av patologiska och lättblödande kärl.

I Sverige är laserbehandling förstahandsvalet. Genom att laserbehandla den del av ögat dit blodkärlen inte hunnit nå kan processen med den okontrollerade kärltillväxten stoppas.

Källa: Internetmedicin   

Föregående artikel Vill stärka undervisningen om antibiotika i skolan
Nästa artikel Utökad försiktighet för läkemedlet Esmya