Annons
Narkotikaklassning ska stoppa illegal handel

Narkotikaklassning ska stoppa illegal handel

Ett förslag från Läkemedelsverket ska krympa den växande svarta missbruksmarknaden för pregabalin.

11 jun 2018, kl 13:26
0

Den illegala handeln med läkemedelssubstansen pregabalin ökar dramatiskt i Sverige, Storbritannien och några andra länder.

– Tullen gör enorma beslag av pregabalin och även polisen beslagtar substansen vid olika ingripanden. Vi får också rapporter från Rättsmedicinalverket och hälso- och sjukvården om ett ökande missbruk av pregabalin, berättar Cecilia Uvenman, utredare vid Läkemedelsverket.

Pregabalin är registrerat under ett flertal olika produktnamn som läkemedel mot vissa typer av epilepsi, neuropatisk smärta och mot ångestsyndrom. Omkring 50 000 personer i Sverige har läkemedlet på recept.

Vid sidan av denna legala medicinska användning finns en växande svart marknad där pregabalin säljs till personer som tar det i doser som ger en ruseffekt. Pregabalin kan initialt ge eufori. Vid upprepad användning dämpas den effekten, men på internet kan missbrukaren få goda råd om hur långa uppehåll som krävs för att behålla ruseffekten.

Med en snabb googling är det enkelt att hitta flera internetsajter där vem som helst kan skicka efter substansen, utan att behöva visa något recept. På en av sajterna lovar leverantören att ”detta är RIKTIGT pregabalin direkt från fabrik. Inget utbankat eller dåligt producerat pulver här inte! Garanterat!”.

Den svenska tullen beslagtog 2017 drygt 180 kilo pulver och 22 000 kapslar med pregabalin. Detta kan jämföras med 2014 års siffror; 2,5 kilo pulver och 50 kapslar.

Genom sin dämpande effekt på nervsystemet kan pregabalin i höga doser orsaka bland annat krampanfall och medvetslöshet. Ännu mer riskabelt är det att missbruka pregabalin tillsammans med andra substanser som dämpar nervsystemet. Rättsmedicinalverket rapporterade 2017 fyra dödsfall på grund av förgiftning med pregabalin och ytterligare 67 dödsfall där pregabalin hade bidragit.

Trots att internetförsäljningen av pregabalin är olaglig, har polis och tull svårt att stoppa den och att komma åt personerna bakom internetsajterna. Läkemedelsverket hoppas att narkotikaklassning ska minska det problemet. Förslaget om narkotikaklassning grundas på substansens eufori- och beroendeskapande egenskaper.

– Narkotikaklassning ger polis och tull bättre verktyg i arbetet mot den illegala försäljningen, säger Cecilia Uvenman.

Även i Storbritannien överväger myndigheterna att klassa pregabalin som narkotika och där omfattar övervägandena även den kemiska släktingen gabapentin.

– Vi har inte sett motsvarande problem med gabapentin som med pregabalin i Sverige och vårt förslag gäller därför enbart pregabalin, säger Cecilia Uvenman.

Redan i samband med läkemedelsgodkännanden i början av 2000-talet diskuterades risken för missbruk av pregabalin. Men efter kontrollerade kliniska studier bedömdes missbruks- och beroendepotentialen ursprungligen som låg.

Diskussionen fick dock nytt bränsle när förskrivningen snabbt ökade i vårt land och rapporter kom om misstänkt överförskrivning, missbruk, toleransutveckling och beroende.

Oroade läkemedelskommittéer vände sig till Läkemedelsverket som 2014 beslutade ha pregabalin under särskild bevakning. Därefter stabiliserades förskrivningen, även om den inte gick ner. Samtidigt tog dock den illegala handeln med substansen fart.

Läkemedelsverket har nu lämnat ett förslag om narkotikaklassning till regeringen, som väntas komma med sitt beslut senast i slutet av juli.

En narkotikaklassning skulle påverka straffskalorna för den illegala försäljningen samt göra att det även blir förbjudet att skicka efter preparatet, eftersom narkotikaklassade läkemedel inte får tas in via post.

Regeringen har, som Läkemedelsvärlden tidigare rapporterat, vidtagit olika åtgärder för att minska överförskrivning av narkotikaklassade läkemedel. Om pregabalin blir narkotika kommer det också att omfattas av dessa åtgärder och ska förskrivas som ett särskilt läkemedel. Vid misstanke om överförskrivning av narkotiska läkemedel ska apoteket anmäla detta till Inspektionen för vård och omsorg.

– Läkemedelsverket räknar dock med att tillgängligheten för de patienter som är i medicinskt behov av pregabalin inte kommer att påverkas. De behöver inte vara oroliga, framhåller Cecilia Uvenman.