Annons
WHO vill minska felaktig läkemedelsanvändning

WHO vill minska felaktig läkemedelsanvändning

Världshälsoorganisationen lanserar globalt program för att halvera antalet läkemedelsrelaterade skador.

30 mar 2017, kl 07:41
0

Annons

De kommande fem åren ska patientskador som uppstått på grund av felaktig läkemedelsanvändning minska med 50 procent. Det är kontentan i Världshälsoorganisationens, WHO, nya globala program inom patientsäkerhet.

Målet är att skapa förbättringar inom alla steg i läkemedelshanteringen: från förskrivningen och dispensering till administrering, uppföljning och användning. WHO kommer enligt ett pressmeddelande att bistå med vägledning, utvecklingsstrategier och andra verktyg för att uppnå detta.

Programmets fokus riktas mot de svagheter som finns i hälso- och sjukvårdssystemen världen över och som innebär att patienter tar skada av sina läkemedel. Enligt WHO innebär den felaktiga läkemedelsanvändningen en global kostnad på 42 miljarder dollar per år, motsvarande drygt 370 miljarder kronor, eller nästan 1 procent av den globala hälso- och sjukvårdskostnaden.

– Vi förväntar oss alla att bli hjälpta, inte skadade, när vi tar läkemedel. Förutom det mänskliga lidandet innebär felmedicineringar enorma kostnader och onödiga utmaningar för hälso- och sjukvårdsbudgetarna. Att förebygga fel sparar både pengar och liv, säger WHO:s generaldirektör Margareta Chan i ett pressmeddelande.

WHO skriver vidare att läkemedelsrelaterade skador bland annat kan uppstå om läkemedel tas felaktigt, inte följs upp ordentligt eller på grund av kommunikationsmissar. Överarbetad hälso- och sjukvårdspersonal, överbeläggningar, personalbrist, dålig utbildning eller felaktig patientinformation nämns som några orsaker.

De största problemen menar dock organisationen beror på systematiska fel i hur hälso- och sjukvården är organiserad, speciellt när flera vårdgivare är inblandade kring en patient. Uppmaningen är därför att alla länder prioriterar åtgärder inom dessa områden.

Liknande program genomfördes år 2005 och 2008, då med fokus på vårdhygien respektive säker kirurgi.