Hur vill apoteken utveckla kärnverksamheten?

Ska receptexpedieringar eller patienten vara det centrala för apoteken, bloggar Mikael Hoffmann.

30 Mar 2017, kl 08:46
0

Jag förstår inte riktigt. Å ena sidan agerar apoteksaktörer kraftfullt för att få utveckla nya, och särskilt ersatta, apotekstjänster. Å andra sidan finns missnöje kring förslag från Nya apoteksmarknadsutredningen på att enbart legitimerad personal ska få genomföra receptexpedieringar.

Samtidigt som alla farmaceuter jag talar med trycker på att apotek är en del av hälso- och sjukvården verkar det inte i praktiken lika viktigt att legitimerad personal genomför det som är apotekens kärnverksamhet.

Här krävs en tydlighet i vad farmaceuterna själva står för och vad apoteksaktörerna står för och en tydlighet när uppfattningarna skiljer sig åt.

Läs hela Mikael Hoffmanns blogginlägg här.