Mikael Hoffmann

Mikael Hoffmann

Läkare, chef för stiftelsen Nepi

Förväntningar som inte infrias kan skapa nya risker

Förväntningarna på nationell läkemedelslista, NLL, är stora. Från patienter, från farmaceuter, från vårdpersonal, från apoteken och naturligtvis från myndigheter och politiker. Men många av förväntningarna kommer inte att infrias i närtid och det kan skapa nya risker. Många patienter, farmaceuter och personer i vården tror att informationen i nationell läkemedelslista blir bättre, säkrare och mer […]

”Förhoppningar som inte infrias kan skapa risker”

BLOGG. Mikael Hoffman varnar för risker med alltför högt ställda förväntningar på nationella läkemedelslistan, NLL.

“Små beslut kan på sikt få oväntade effekter”

Till synes små beslut kan över tid få stora effekter som inte förutsågs. Men då har förändringarna i samhället redan blivit så stora att det kan vara svårt att riva upp beslutet, eller ens modifiera det. Alltför många har redan vant sig vid det ”nya” och företag med nya intäkter har resurser som gör det […]

”Små beslut kan på lång sikt få oväntade effekter”

BLOGG. Elsparkcykelkaos och apotek som äger vård – två exempel på hur små beslut kan leda dit ingen anade.

”Vad ska nyblivna läkare kunna om läkemedel?”

BLOGG. Mikael Hoffmann belyser den åter aktuella frågan om vad läkarstudenter bör lära sig om läkemedel.

Vad ska en nybliven läkare kunna om läkemedel?

Vad ska en nyutbildad läkare kunna om läkemedel? Det är en fråga som besvarats olika över tid och utifrån skilda utgångspunkter. Nära kopplat till det är frågan om hur utbildningen ska utformas och om det behövs en nationell examen i läkemedelskunskap – något som nyligen åter lyfts i Läkartidningen. Grundläggande farmakologi, receptskrivningsregler samt lite om […]

Just nu hade apoteken ett gyllene tillfälle att välja vad de vill vara

I mina mörkaste stunder som läkemedelschef i Östergötland för mer än tio år sedan fann jag kraft i att det fanns de som hade det värre än jag – företrädarna för läkemedelsföretag som var tvungna att försöka förstå och förhålla sig till inte bara ett landstings sätt att arbeta utan till 21 stycken landsting/regioner. Tanken […]

Varför det osannolika är sannolikt och en pandemi var förväntad

År 2007 köpte jag den då nyutkomna boken ”The Black Swan” med undertiteln ”The Impact of the Highly Improbable”. Författaren, ekonomen och hedgefondförvaltaren Nassim Nicholas Taleb blev senare känd efter det att han korrekt förutsagt kraschen på bolånemarknaden i USA 2008. Även om jag tyckte att författaren var pretentiös så gillade jag boken då den […]

Ett nytt läkemedel i dag är inte samma sak som tidigare

Att blogga är spännande på flera sätt. Det mest uppenbara är förstås chansen att få uttrycka sina tankar och resonemang utan något säkerhetsnät från en redaktör, och att få göra detta från ett personligt perspektiv och inte från den roll som uppdrag inom yrkesrollen medför. Det andra mindre uppenbara är möjligheten att betrakta frågan på […]

EES är inte tillräckligt bra som beslutsstöd för vården

Den nationella läkemedelslistan kommer dela information om förskrivna och uthämtade receptbelagda läkemedel mellan patienter, vården och apotek. I samband med detta lyfts förstås frågorna om beslutsstöd. Bland annat utreds åter igen vid E-hälsomyndigheten hur elektroniskt expertstöd, EES, avsett för stöd vid expedition på apotek ska kunna ge nytta inte bara på alla apotek utan även […]

I kölvattnet av Apotekstjänst – vad är kärnan i en verksamhet?

Det finns förstås mycket att säga apropå Apotekstjänsts – eller ska vi säga upphandlingsgruppen Femklöverns debacle? Det är det säkert många som kommer att göra. Men jag som har en grundläggande säkerhet i att kunna dra med familjen till Finland om det blir rejäl kris kan kosta på mig en helt annan reflektion: Vad är […]

”Receptförnyelse” på apotek ingen lösning på det verkliga problemet

Det är lätt att förstå att en expedierande farmaceut dagligen konfronteras med problem som har med bristande kommunikation eller tillgänglighet i vården att göra; stelbenta regelverk gällande både medicinskt ansvar och förmånsregler och, inte minst, svårigheter att vid behov nå förskrivande läkare eller någon annan vid samma vårdenhet som kan ta ansvar för nödvändiga anpassningar. […]

Viktigt med hälsodata men värna patientintegriteten

Mikael Hoffmann bloggar om hot och möjligheter med den hälsodata vi lämnar ifrån oss i hälso- och sjukvården.

Viktigt med hälsodata men värna patientintegriteten

För mig som medborgare, patient, personal och forskare är det livsviktigt att alla beslutsfattare arbetar för att bevara förtroendet hos allmänheten för att använda hälsodata för forskning och utveckling. Därför störde det mig när jag nyligen läste en nyhet från Region Stockholm på regionens hemsida kring det i övrigt, såvitt jag kan förstå, viktiga initiativet […]

Läkemedelsstatistik: Dubbelfel att backa in i framtiden

De begränsningar av läkemedelsstatistik som E-hälsomyndigheten och Socialstyrelsen meddelade i januari innebär att uppgifter om volym – bland annat kronor och definierad dygnsdos – inte längre alltid kommer att lämnas ut som statistik. Med detta beslut från myndigheterna så går Sverige in i 2020-talet med en återgång till 1970-talets läkemedelsstatistik för många läkemedel. I stället […]

Hur har läkarkåren kunnat sälja ut kärnan i sin yrkesutövning?

Tänk hur snabbt det gick för en hel yrkeskår att genom passivt agerande sälja ut det som varit kärnan i yrkesutövning, grund- och efterutbildning för alla nu yrkesverksamma. Tänk hur snabbt det gick att i tysthet acceptera nya arbetssätt utan evidens bara för att det var det som efterlystes av kommersiella aktörer och influencers. Tänk […]