”Livräddande läkemedel hålls som gisslan”

”Livräddande läkemedel hålls som gisslan”

Höga priser på Gileads hepatit C-läkemedel gör att Läkare utan gränser vill upphäva företagets patent.

30 mar 2017, kl 11:09
0

Annons

Pieter-Jan van Eggermont.

Göran Skoglund.

Tillsammans med andra organisationer i 17 länder har Läkare utan gränser lämnat in en invänding mot läkemedelsföretaget Gileads patent på hepatit C-läkemedlet Sovaldi, sofosbuvir, till det europeiska patentverket. Syftet är att försöka upphäva patentet som organisationen menar hindrar patienter från att få läkemedlet.

– Priset på läkemedlet är den högsta tröskeln för en effektiv hepatit C-behandling. Vi ifrågasätter inte patentsystemet som sådant, men i det här fallet menar vi att det används utanför sitt ursprungliga syfte som är att skydda forskningsresultat, säger Pieter-Jan van Eggermont, humanitär rådgivare på Läkare utan gränser.

Listpriset för en 12-veckors lång behandling är i Sverige cirka 420 000 kronor. Andra priser kan förekomma men eftersom det slutgiltiga priset tecknas i avtal mellan företaget och respektive land, och dessa avtal är hemliga, är det svårt att få fram en officiell prislapp.

Genom avtal med generikatillverkare i Indien tillverkas dock billigare kopior av sofosbuvir, vilka sedan säljs till lägre kostnad i vissa utvecklingsländer. Länder inom EU är dock undantagna denna möjlighet på grund av importregler, vilket enligt Pieter-Jan van Eggermont innebär att länder som exempelvis Rumänien, Serbien och Albanien med svag ekonomi och låga medelinkomster kan komma att drabbas hårt.

– Men problemet är större än så. Det finns en rad andra medelinkomstländer utanför Europa där hepatit C är ett stort problem och där det höga priset och det nuvarande användandet av patentsystemet gör att livräddande läkemedel hålls som gisslan, säger Pieter-Jan van Eggermont.

Från Gileads sida håller man inte med om att priset är för högt utan menar att patentprocessen (och priset) är nödvändig för att ”upprätthålla en forskande läkemedelsindustri”.

– Utan patent skulle vi inte se så många innovativa läkemedel av den här typen, säger Göran Skoglund, medicinsk chef på Gilead i Sverige.
– Dessa läkemedel kommer också att användas i hälso- och sjukvården i många år efter patentet har gått ut, tillägger han.

Är 420 000 kronor, som en behandling kostar i Sverige, ett rimligt pris?
Ja, det är det pris som TLV har bedömt som kostnadseffektivt när man godkände subvention av Sovaldi. Men det är inte meningsfullt att tala om prislapp på läkemedel utan om de hälsovinster som görs. Här är de nya direktverkande antivirala hepatit C-läkemedlen synnerligen kostnadseffektiva och innebär besparingar för samhället jämfört med de äldre behandlingarna, säger Göran Skoglund.

Den enskilda patienten påverkas dock olika av priset beroende på i vilket land hen bor. I Sverige betalar inte de patienter som behandlas med de nya hepatit C-läkemedlen något enligt smittskyddslagen, medan patienter i andra länder kan få betala en del av kostnaden själva.

Där menar dock Göran Skoglund att företaget försöker hitta lösningar i form av globala program eller direkta förhandlingar med olika länders hälsomyndigheter.

Kan ni göra mer?
– Naturligtvis, och det pågår diskussioner och projekt för att hitta lösningar även i låginkomstländer i Europa, liksom i andra delar av världen. Man ska komma ihåg att dessa läkemedel bara har funnits på marknaden i tre år och att dessa diskussioner kan ta olika lång tid i olika länder, säger Göran Skoglund.

Från Läkare utan gränsers håll poängteras dock att frågan inte bara gäller enstaka länder och inte enbart hepatit C-läkemedlet sofosbuvir.

– Anledningen till att vi valt att gå med i det stora nätverk som lämnat in invändningen till det europeiska patentverket är att öka trycket på ett mer övergripande ifrågasättande av olämplig användning av patentsystemet som bidrar till att livsnödvändiga läkemedel inte kommer patienter tillgodo, säger Pieter-Jan van Eggermont.