Annons

Landstingsinitiativ för bättre användning förbereds

Landstingsförbundet avvisade i fjol förslaget om ett nytt Centrum för rationell läkemedelsanvändning (Cerla). Nu snickrar landstingen på ett förslag där huvudmännen själva samt läkare och apotekare får större inflytande.

22 okt 2004, kl 17:45
0

Annons

I fjol sände Apoteket, Läkemedelsindustriföreningen och Läkemedelsförmånsnämnden en gemensam skrivelse till regeringen där man argumenterade för ett nytt center för rationell läkemedelsanvändning (Cerla).

Förslaget remissbehandlades sedermera och många aktörer, exempelvis Landstingsförbundet och Läkemedelsverket, avvisade förslaget.

– Konstruktionen var feltänkt, sjukvårdens behov stod inte i centrum, säger Bodil Ericsson, administrativ chef vid Läkemedelsrådet i Region Skåne.

Nu skisserar sedan i somras landstingen på ett eget förslag med syfte att förbättra läkemedelsanvändningen. Man vill dock inte beskriva det som ett motförslag till idén om Cerla. Initiativet är nu enligt Bodil Ericsson mitt i en förankringsprocess hos framför allt landsting, Apoteket och professionsorganisationer.
– Industrin är också en självklar aktör i detta sammanhang, men de ska inte hålla i taktpinnen, säger hon.

– I vårt förslag är tanken att samhällets och sjukvårdens behov ska stå i centrum på ett tydligare sätt, säger Bodil Ericsson.

Samordning av studier mellan landsting och metodutveckling inom området läkemedelsanvändning blir viktiga uppgifter för den nya konstruktionen, om den blir verklighet.

– De som verkligen jobbar med de här frågorna, läkare och apotekare, och även akademin, måste stå i centrum. Detta kan bli en möjlighet att utveckla läkemedelsepidemiologin och få det att komma loss på området. Planerna ska dock inte ses som ett motförslag till Cerla, säger Mikael Hoffmann, ordförande i läkemedelskommittén i Östergötland.