Annons

Apodos misstänks
driva upp förskrivning

En studie i Halland visar att förskrivningen av bensodiazepiner är sex gånger högre för Apodospatienter i Laholm än för receptpatienter i samma ålder. Frågan är om det enbart beror på skillnad i sjuklighet eller om Apodos driver upp förskrivningen.

16 maj 2005, kl 16:11
0

I Halland har läkemedelskommittén initierat ett projekt där man fokuserat på läkemedel som är olämpliga för äldre. Man har bland annat tittat på förskrivningen av bensodiazepiner.

? Meningen är att finna potentiella problemområden i länet och på kommunnivå för att sedan fokusera med insatser på individnivå där de främst behövs, säger Johan Hiselius, informationsapotekare.

Studien omfattar samtliga personer i Halland som är 65 år eller äldre.

Förutom skillnader mellan olika kommuner finns en stor skillnad i förbrukning mellan Apodospatienter och receptpatienter.
Till exempel förskrivs det sex gånger mer bensodiazepiner till Apodospatienter än till receptpatienter i Laholm. Och förbrukningen av antikolinerga läkemedel är nästan tre gånger högre.

? Om det är en rimlig skillnad kan vi inte säga utifrån den här populationsstudien. Men vi vet att elektroniska system driver på förskrivningen, säger Johan Hiselius.