Annons

Planer på nytt centrum konkretiseras

Planerna på ett landstingsgemensamt kompetenscentrum, Centrum för uppföljning av läkemedels användning, som Läkemedelsvärlden tidigare rapporterat om, blir nu allt mer konkreta.

7 feb 2005, kl 11:46
0

Enligt vad Läkemedelsvärlden erfar får den nya centrumbildningen formen av ett aktiebolag, med landstingen och Apoteket som ägare. Huvuduppgiften blir att utveckla metoder och genomföra uppföljningsstudier inom läkemedelsområdet.

I mitten av januari presenterades planerna för samtliga landstingsdirektörer av Mikael Hoffmann och Bodil Ericsson vid läkemedelsenheterna i Östergötlands läns landsting respektive Region Skåne, på uppdrag av den så kallade 4-länsgruppen. Förslaget har också framlagts för LFN, Lif, Lok, Nepi och Apotekarsocieteten.

I torsdags hölls ett möte på Socialdepartementet om initiativet där bland annat representanter från läkemedelsindustrin deltog.

Bakgrunden är bland annat att det inom landstingen finns olika grupper som arbetar med läkemedelsanvändningsfrågor ? bland annat bestående av läkare, apotekare och statistiker ? utan större samordning. Landstingens system för bearbetning och analys av regional läkemedelsstatistik har inte heller samordnats mellan huvudmännen.

Satsningen förutsätter samverkan med myndigheter, universitet, professionsorganisationer och läkemedelsindustri.

Arne Melander, chef för stiftelsen Nepi som är tänkt som en av den nya centrumbildningens samarbetspartners, är positiv till initiativet.

? Det är glädjande att man satsar på detta och att man slutar uppfinna hjulet gång på gång ute i landstingen. Liknande tankar fanns redan när Nepi bildades, men då var inte landstingen intresserade eftersom staten hade kostnadsansvar fullt ut för läkemedlen, säger han.

Läs mer i Läkemedelsvärlden 3/05.