Läkemedelskostnaden för äldre kan minska med 300 miljoner kronor

Förbättrad läkemedelsanvändning kan minska samhällets kostnad för läkemedel till patienter på äldreboende med upp till 300 miljoner kronor. Därför uppmanar nu Apoteket kommuner och landsting att söka bidrag från regeringens stimulansbidrag för insatser till vård och omsorg om de mest sjuka äldre.

8 sep 2006, kl 12:53
0

I Sverige bor drygt 100 000 personer över 65 år på särskilda boenden. Många av dessa skulle må bättre av att använda färre läkemedel, eller rätt kombination av läkemedel. Om de skulle få en läkemedelsgenomgång skulle landstingen kunna spara upp till 300 miljoner kronor i minskade läkemedelskostnader.

– Det är många äldre som använder sina läkemedel långt efter att behovet försvunnit. Allt detta upptäcker man med läkemedelsgenomgångar, som därmed både ger bättre hälsa och minskade läkemedelskostnader, säger Eva Fernvall, marknadsdirektör på Apoteket, i ett pressmeddelande

– De flesta äldre använder mer än fem olika läkemedel och var femte använder mer än tio olika läkemedel. Dessutom har många äldre flera läkare som var och en skriver ut medicin utan att känna till personens hela läkemedelsanvändning. Det innebär stor risk för besvär och ohälsa och pekar på vikten av läkemedelsgenomgångar, säger Eva Fernvall.

Därför påminner Apoteket nu att idag fredagen den 15 september är sista ansökningsdagen för kommuner och landsting för bidrag från regeringens stimulansbidrag för insatser till vård och omsorg om de mest sjuka äldre.

– Läkemedelsgenomgångar gör att många äldre mår bättre och minskar behovet av vård. Därför hoppas jag att många kommuner och landsting utnyttjar möjligheten att få delfinansiering för fler läkemedelsgenomgångar, säger Eva Fernvall.