Annons

Många äldre får olämpliga läkemedel

I ännu en rapport konstaterar nu Socialstyrelsen att läkemedelsanvändningen hos äldre har brister. Var fjärde patient i en tillsynsundersökning var ordinerad läkemedel som bör undvikas.

4 okt 2004, kl 18:52
0

Annons

Rapporten är baserad på en samordnad tillsyn av läkemedelsbehandling i äldrevården som myndighetens regionala enheter genomförde 2004.

Syftet var bland annat att ge en ögonblicksbild av läkemedelsbehandlingen hos de allra äldsta patienterna i särskilt boende.

Hälften av patienterna behandlades med sömnmedel, en fjärdedel med läkemedel mot depression samt en femtedel med neuroleptika. Var fjärde patient behandlades med tre eller fler psykofarmaka samtidigt.

Socialstyrelsen anser att detta "tyder på en anmärkningsvärt stor användning av psykofarmaka till denna patientgrupp".