Annons

Läkemedelskommittéerna fokuserar på de gamla

Landstingens läkemedelskommittéer har vid det senaste gemensamma ordförandemötet beslutat att under det kommande året arbeta för att läkemedelsbehandlingen bland äldre blir bättre. Bland annat ska man hitta former för att förbättra det ibland skrala samarbetet mellan kommuner och landsting, säger Sten Iwarson ordförande i Läkemedelskommittéernas ordförandekollegium.

3 maj 2005, kl 13:11
0

? Vi hoppas hitta överbryggande arbetsmetoder mellan förskrivarna och de som arbetar inom den kommunala äldrevården, säger Sten Iwarson.
Målet för höstens kraftsamling är bland annat att medverka till att de kvalitetsindikationer vid läkemedelsbehandling av äldre som Socialstyrelsen tagit fram får genomslag. Kommittéerna ska också uppmärksamma och påtala de brister i vården som försvårar uppföljning och kontroll av läkemedelsbehandling och föreslå åtgärder som kan göra den bättre.

Omkring 95 procent av alla som är äldre än 80 år behandlas med läkemedel. De använder i snitt fyra till fem olika läkemedel om dagen. I kommunernas äldreboenden använder de äldre cirka tio olika läkemedel varje dag.

Socialstyrelsen har tidigare kritiserat de ofta oklara behandlingsindikationerna, den bristande uppföljningen och behandlingen när äldre behandlas med läkemedel