Hem Taggar Läkemedelsanvändning

Tag: Läkemedelsanvändning

Europeiska patienter nekas ofta moderna läkemedel

Många patienter i Europa har inte tillgång till nya läkemedel för en rad vanliga tillstånd som depression, RA och astma enligt en industrifinansierad rapport.
22 jan 2003, kl 12:03

Läkemedelsdoser sänks ofta av säkerhetsskäl efter lansering

Två nya studier visar att företagen i allt större utsträckning sänker doserna av nya läkemedel efter lansering för att undvika biverkningar.
21 okt 2002, kl 16:36

Svårt att öppna läkemedelsförpackningar

Att få ut en tablett från en tryckförpackning kan vara ett oöverstigligt hinder för en reumatiker. Enligt en studie i samband med Apotekets Reumaår är flest problem förknippade med Alvedon och Lasix...
1
10 okt 2002, kl 16:49

Mer läkemedel mot depression och hjärtsjukdom till de äldsta

Ny statistik från Socialstyrelsen om läkemedelsanvändning hos personer över 80 år tyder på en bättre läkemedelsbehandling när det gäller hjärtsjukdomar och sömnbesvär. Ökningen av antiinflammatoriska läkemedel samt kalciumblockerare är däremot mer problematisk.
22 aug 2002, kl 11:39

Vanligt med olämpliga läkemedel hos äldre

Runt 13 procent av en äldre finsk befolkning använde något olämpligt läkemedel. Det visar en finsk undersökning.
15 aug 2002, kl 17:34

Dålig precision av dos när tabletter delas

De flesta läkemedel som delas innehåller inte exakt hälften av dosen. Det visar en amerikansk studie på elva vanligen delade tabletter.
20 jun 2002, kl 13:42

Arton kriterier utvärderar
gamlas behandling
med läkemedel

Socialstyrelsen har tagit fram förslag på indikatorer som ska göra det möjligt att utvärdera läkemedelsanvändningens kvalitet bland äldre.
15 maj 2002, kl 16:13

Dyrare behandling är inte självklart bättre än billig

Kvinnor använder betydligt mer läkemedel än män. Men generellt får männen något dyrare medel förskrivna. Det innebär inte att behandlingen är bättre, menar Socialstyrelsen.
12 jun 2001, kl 13:31