Annons

Vanligt med olämpliga läkemedel hos äldre

Runt 13 procent av en äldre finsk befolkning använde något olämpligt läkemedel. Det visar en finsk undersökning.

15 aug 2002, kl 17:34
0

Annons

En finsk studie som publicerades idag i Archives of Internal Medicine visar att 12,5 procent av den undersökta äldre befolkningen använde minst ett olämpligt läkemedel. 1,3 procent av dem använde två olämpliga läkemedel och 0,2 procent använde tre olämpliga läkemedel.

De mest använda läkemedlen som ansågs olämpliga var dipyridamol (3,6 procent), långverkande bensodiazepiner (2,6 procent), amitriptylin (1,6 procent), alfa-receptorblockerare (1,6 procent), muskelrelaxerande (1,2 procent) och ångestdämpande (1,1 procent).

Vid vissa sjukdomar var användningen av olämpliga läkemedel ännu högre. Till exempel, bland dem med kronisk obstruktiv lungsjukdom, använde 27,2 procent av patienterna en betablockerare och 19,3 procent något sedativt läkemedel.

Bland dem med diabetes som tog oral hypoglykemisk behandling eller insulin, var det 32,5 procent som samtidigt tog en betablockerare. Bland dem med perifer hjärtkärlsjukdom var det 37,9 procent som tog betablockerare.

Å andra sidan, hävdar Kaisu Pitkala, studiens huvudprövare vid den geriatriska kliniken vid Helsingfors universitetssjukhus, att två tredjedelar av dessa patienter hade samtidigt kranskärlssjukdom.

I jämförelse med andra studier var användningen av olämpliga läkemedel märligt nog lägre. I kontrast till det var användningen vid vissa sjukdomar högre, skriver Dr Pitkala.

Studien genomfördes som en postal enkät som skickades till 3 921 äldre i åldrarna 75, 80, 85, 90, och 95 år. Av dessa bodde 3 219 (82 procent) fortfarande hemma. Studien pågick mellan den 1 november 1998 och den 31 mars 1999. Svarsfrekvensen var 78 procent.

(Arch Intern Med. 2002;162:1707-1712)