Annons

Dålig precision av dos när tabletter delas

De flesta läkemedel som delas innehåller inte exakt hälften av dosen. Det visar en amerikansk studie på elva vanligen delade tabletter.

20 jun 2002, kl 13:42
0

Resultatet av en studie vid farmacevtiska fakulteten, universitet i Baltimore, USA var att åtta av elva läkemedel som delades inte innehöll exakt hälften av dosen. Det var ingen skillnad om tabletten hade skåra eller inte.

Farmacevter eller läkare ger ibland patienter rådet att dela läkemedel i halvor eller fjärdedelar för att titrera dos eller hålla kostnaderna nere. Tidigare har bland annat studier på hypertoniläkemedel visat att majoriteten var svåra att dela i två lika stora halvor trots att de hade skåra. Till den aktuella studien valde man ut elva tabletter som man vet ofta delas. För samtliga elva produkter valdes 30 tabletter ut, de vägdes och den genomsnittliga vikten räknades ut. En och samma person, som fått träna på uppgiften, delade samtliga tabletter med ett rakblad, utom tre produkter som var tillräckligt mjuka för att delas för hand. För varje produkt var avvikelsen från den genomsnittliga vikten för halva dosen som accepterades 85 till 115 procent för att tabletten skulle anses var perfekt delad och få godkänt. Resultatet blev att åtta av elva tabletter inte fick godkänt. Ingen av de tre tabletter som delades för hand fick godkänt.

De produkter som ingick i studien var paroxetin (Paxil) 40 mg, lisinopril (Zestril) 40 mg, sertralin (Zoloft) 100 mg, metformin (Glucophage) 850 mg, hydroklortiazid (Hydrodiuril) 50 mg, atorvastatin (Lipitor) 20 mg och 40 mg, hydroklortiazid (Oretic) 25 mg och 50 mg, sildenafil (Viagra) 50 mg samt glyburide (Glyburide) 5 mg. De tre som fick godkänt var Paxil, Zestril och Zoloft.

Forskarna drar slutsatsen att man bör vara försiktig med att rekommendera delning av tabletter särskilt när det gäller läkemedel med hög toxicitet och relativt snäv relation mellan dos och svar.

(Journal of American Pharmaceutical Association 2002;42:195-199)