Annons

Åldringar får upp till 25 läkemedel varje dag

Enligt två undersökningar från Komrev, en del av revisionsfirman Öhrlings PricewaterhouseCoopers, är det inte ovanligt inom dagens äldrevård att en person får 25 olika mediciner varje dag, med ett genomsnitt på tio.

8 apr 2005, kl 13:53
0

Studierna visar även att en stor mängd äldre ordineras antidepressiva medel. I vissa landsting får 40 procent av åldringar antidepressiv medicin, enligt Komrev, trots att det är orimligt att en så stor andel av de äldre har en diagnostiserad depression.

Uppemot 25 procent av de äldre ges dessutom neuroleptika mot psykoser och andra psykiska sjukdomar. Undersökningarna visar att de äldre i särskilt boende eller på sjukhem får i genomsnitt tio mediciner om dagen.

Av undersökningen framgår också att polyfarmaci är vanligt. Används definitionen att polyfarmaci förekommer vid fler än fem läkemedel är det merparten av patienterna, 96,7 procent, som har polyfarmaci.

Vidare är det i genomsnitt 28,2 procent av de boende som använder lugnande läkemedel. I denna läkemedelsgrupp ingår bensodiazepiner som är beroendeframkallande och som hos äldre har negativa effekter på minnesfunktion och motorik. Enligt Socialstyrelsen bör dessa preparat undvikas vid nyinsättning.

Komrev kommer också fram till att sömnmedel används i genomsnitt av 35,1 procent av de boende. Socialstyrelsen anger att sömnmedel inte bör ges dagligen till äldre under mer än en månad och utan att det därefter omprövas samt att andelen patienter som använder sömnmedel dagligen bör vara så låg som möjligt.

Dessutom konstaterar Komrev att en stor andel av de äldre ordinerats fler än tre psykofarmaka. 21,2 procent av patienterna har tre eller fler psykofarmaka.

Komrevs slutsats är att det finns ett flertal orsaker som tillsammans gör att patienterna får många läkemedel, till exempel rutiner för ordination och uppföljning, vårdideologi, attityder, kompetens et cetera. En gemensam elektronisk läkemedelslista för alla berörda vårdgivare/förskrivare skulle kunna lösa många av problemen kring medicinering av äldre, menar Komrev.

Undersökningarna redovisas till fullo vid en konferens i Stockholm den 12 april, som Komrev arrangerar tillsammans med Apoteket och Fammi.