Annons

Industrin vill se över samarbete med patientorganisationer

Läkemedelsindustrins branschförening, Lif, föreslår i ett brev till ministrarna Berit Andnor och Ylva Johansson idag en extern granskning av läkemedelsbranschens samarbete med patientorganisationer.

11 apr 2005, kl 16:20
0

Bakgrunden är en aktuell rapport från det brittiska parlamentet som tar fasta på läkemedelsindustrins inflytande på sjukvården och läkemedelsanvändningen.

? Idag sker umgänget med patientorganisationerna inte med full insyn och en översyn är motiverad, säger Richard Bergström, vd för Lif, som menar att kritiken i den brittiska rapporten delvis även är relevant för Sverige.

Lif införde 2003 regler för företagens samarbete med patientorganisationer, men nu vill man alltså gå ett steg längre och förespråkar en extern genomlysning av förhållandet mellan industri och patientorganisationer.

Den brittiska rapporten kan nås via en länk i högermarginalen här intill.