Digital läkemedelsreklam ska göras tydligare
Foto: istock

Digital läkemedelsreklam ska göras tydligare

Läkemedelsindustriföreningen har tagit fram en ny riktlinje om reklam på digitala plattformar.

27 okt 2020, kl 15:35
0

Digital läkemedelsreklam blir allt vanligare konstaterar Läkemedelsindustriföreningen, LIF, och presenterar därför en ny riktlinje. Den ska underlätta för läkemedelsföretagen att följa branschens etiska regelverk genom att presentera den obligatoriska informationen om läkemedlet på ett tydligt sätt även på digitala plattformar.

Digital läkemedelsreklam ställer nya krav

Som Läkemedelsvärlden tidigare berättat ser LIF en förskjutning som innebär att mer och mer av reklamen för receptfria läkemedel sker i digitala kanaler. På grund av detta startade LIF:s egenvårdsgrupp ett arbete för att ta fram en ny digital annonsstandard.

– Genom att skapa en branschstandard för marknadsföring på mobila plattformar vill vi förebygga problem och se till att konsumenterna fortfarande kan få tillgång till den fullständiga informationen, sade LIF:s compliance officer Jonas Duborn till Läkemedelsvärlden.

Reklam för receptfria läkemedel är den enda marknadsföring av läkemedel riktad till allmänheten som är tillåten i Sverige. Läkemedelsbranschens etiska regelverk ställer dock en rad krav på denna reklam. Bland annat måste den innehålla vissa obligatoriska uppgifter.

Det måste bland annat finnas en tydlig uppmaning att läsa läkemedlets bipacksedel samt andra uppgifter som konsumenten behöver för att kunna använda produkten på ett säkert sätt. Om ett receptfritt läkemedel till exempel kräver läkarkontakt före första användning ska detta stå.

Information i två steg

Den obligatoriska informationstexten ska vara tydlig och lätt att uppfatta. En bestämmelse som gäller oavsett om det handlar om en tryckt tidningsannons eller reklam som användarna tar del av i sin smarttelefon.

Med den nya riktlinjen erbjuder LIF en digital annonsstandard som gör det möjligt att ge den obligatoriska informationen i två steg. Företagen kan välja att i annonsen använda en klickbar grönfärgad box märkt med ett vitt kors. I boxen finns uppmaningen att läsa bipacksedeln noga och ett klickbart fält som gör att man kommer vidare till resten av den obligatoriska informationen.

”Syftet är att säkerställa en god balans mellan annonsbudskap och obligatorisk information, som tillfredsställer god användarvänlighet och samtliga regulatoriska och branschetiska krav, trots den begränsade storlek på skärm och annonsyta, som reklam i mobila enheter för med sig”, skriver LIF i sin presentation av den nya riktlinjen.