Hem Taggar Utbildning

Tag: Utbildning

Bristen på farmaceuter större än någonsin

Apoteksmarknaden fortsätter att växa men kompetens-
försörjningen är ett problem visar TLV:s nya uppföljning.
3 dec 2019, kl 10:32

”Framtidens apotekare vill vara förberedda”

DEBATT: Viktigt behålla temporär behörighet för recept-expedition under utbildningen, skriver farmaceutstudenter.
1
16 mar 2017, kl 09:55

“Hög tid att lyfta frågan om utbildning”

Kunskapsnivåerna i skolan sjunker vilket på sikt kan påverka kvaliteten på svensk forskning. Karin Meyer tycker det är dags att lyfta frågan om utbildning.
20 okt 2016, kl 10:50

Nyanlända apotekares väg till jobb ska kortas

Kursmaterial översatt till arabiska ska bidra till att nyanlända apotekare snabbare kommer in på arbetsmarknaden.
24 nov 2015, kl 12:34

Apoteket AB satsar på utbildning

Genom korta e-utbildningar ska Apoteket ABs personal få kompetensutveckling.
29 apr 2015, kl 09:05

Fortsatt brist på receptarier

Medan apotekarna i landet blir allt fler fortsätter bristen på receptarier. Det beror bland annat på stora pensionsavgångar.
2
26 nov 2014, kl 09:55

Apoteksföreträdare kritiserar nedläggning

Beslutet att lägga ned de biovetenskapliga utbildningarna i Karlstad och därmed också receptarieutbildningen kritiseras av Apoteksföreningen.
4 nov 2014, kl 12:50

KTH till Södertälje

KTH ska öppna en filial i Södertälje, industrinära utbildning och forskning blir profilen.
2 jun 2014, kl 14:16

Umeå håller inte måttet

Medan apotekarutbildningarna i Göteborg och Uppsala håller hög kvalitet är det sämre ställt i Umeå.
2 jun 2014, kl 09:03

Ingen sammanslagning av farmaceutprogram

Det mesta tyder på att receptarie- och apotekarprogrammen vid Uppsala universitet förblir två separata. Apotekarprogrammet föreslås också innehålla mer kommunikationsträning.
28 feb 2014, kl 09:00

Olika åsikter om utbildningar

Många åsikter när blivande arbetsgivare och akademi diskuterade farmaciutbildningar vid Uppsala universitet.
27 feb 2014, kl 15:29

Landets första kommunapotekare

Landets nordligaste kommuner och landstinget i Norrbotten har startat ett projekt med en gemensamt anställd kommunapotekare.
5
26 nov 2013, kl 09:30

Studenter vill lära sig kommunicera

Studenter på farmacetutbildningarna känner sig dåligt förberedda för kundmöten på apotek. Det visar en enkät från Sveriges Farmaceuter.
1
1 nov 2013, kl 09:31

Ny webbutbildning för läkemedelsgenomgångar

En ny interaktiv utbildning ska hjälpa hälso- och sjukvårdspersonal att bli ännu bättre på läkemedelsgenomgångar för äldre.
2 okt 2013, kl 13:59

Populärt bli apotekstekniker

Intresset för att bli apotekare och receptarie har ökat något den här hösten, men trycket är högst på utbildningar till apotekstekniker.
20 aug 2013, kl 10:41

Fler vill bli farmacevter

Söktrycket till receptarie- och apotekerutbildningarna ökar för tredje året i rad.
23 apr 2013, kl 11:28