Ny webbutbildning för läkemedelsgenomgångar

En ny interaktiv utbildning ska hjälpa hälso- och sjukvårdspersonal att bli ännu bättre på läkemedelsgenomgångar för äldre.

2 okt 2013, kl 13:59
0

Annons

Sedan den 1 september 2012 ska alla patienter över 75 år som tar minst fem läkemedel erbjudas en enkel läkemedelsgenomgång minst en gång om året. Som en del i det har Socialstyrelsen tagit fram föreskrifter och en vägledning för hälso- och sjukvårdspersonal som genomför läkemedelsgenomgångar. Nu finns dessutom en ny webbutbildning.

Socialstyrelsen lanserade webbutbildningen den 1 oktober. Den utgår från föreskrifter och allmänna råd om läkemedelshantering i hälso- och sjukvården och från vägledningen om läkemedelsgenomgångar för äldre som tar minst fem läkemedel. Dessutom har Socialstyrelsen haft en referensgrupp med apotekare, läkare och representanter från läkemedelskommittéer.

Utbildningen innehåller fem patientfall och tre avsnitt om vägledning och föreskrifter. Patientfallen riktar sig särskilt till den som arbetar med läkemedelsgenomgångar och vägledningsavsnitten vänder sig till verksamhetschefer.
– Det är meningen att utbildningen ska vara bred och kunna användas av så många som möjligt som arbetar med läkemedelsgenomgångar för äldre, säger Ulrika Freiholtz, projektledare för webbutbildningen vid Socialstyrelsen.

Målet är att så många som möjligt ska genomgå webbutbildningen och att det ska ge en bättre läkemedelsanvändning för de äldre. 
– Eftersom utbildningen är i ett interaktivt format går det att jobba med materialet i verksamheten och använda det i gruppdiskussioner, säger Ulrika Freiholtz.

Webbutbildningen tar cirka en timme att genomföra och går att nå via Socialstyrelsens webbplats och Kunskapsguiden.se.