Hem Taggar Läkemedelsgenomgångar

Tag: Läkemedelsgenomgångar

Vill sköta läkemedelsgenomgångar själva

När farmaceuter är inblandade i att göra läkemedelsgenomgångar innebär det merarbete för läkarna och riskerar att påverka följsamheten. Det anser tre kliniska farmakologer.
23 maj 2014, kl 08:00

Positivt med klinikapotekare

Ett pilotprojekt i Uppsala där klinikapotekare går igenom läkemedelslistor i samband med utskrivning permanentas efter lyckade resultat.
10 apr 2014, kl 11:23

Landets första kommunapotekare

Landets nordligaste kommuner och landstinget i Norrbotten har startat ett projekt med en gemensamt anställd kommunapotekare.
5
26 nov 2013, kl 09:30

Färre vårddagar med enkla insatser

Genom ett minnestest, en läkemedelsgenomgång av en apotekare och ett telefonsamtal kunde risken för att äldre patienter åter hamnade på sjukhus efter utskrivning halveras.
10 okt 2013, kl 11:34

Ny webbutbildning för läkemedelsgenomgångar

En ny interaktiv utbildning ska hjälpa hälso- och sjukvårdspersonal att bli ännu bättre på läkemedelsgenomgångar för äldre.
2 okt 2013, kl 13:59

Tips om läkemedelsgenomgångar

Socialstyrelsen har tagit fram ett dokument som stöd för när läkemedelsgenomgångar för äldre och multisjuka ska genomföras.
10 apr 2013, kl 10:54

Apotekare lyfts fram

I Socialstyrelsens uppdaterade läkemedelsföreskrift nämns nu apotekarnas roll vid läkemedelsgenomgångar.
22 aug 2012, kl 08:13

Pillerhärvan i äldrevården

Dags att förskriva omvårdnad istället för medicin till våra äldre.
4 jun 2012, kl 17:58

Omtvistade genomgångar

Samtidigt som det tycks råda konsensus om att läkemedels-genomgångar är nyckeln till förbättrad vård kommer en rapport som ifrågasätter deras värde.
3 nov 2008, kl 16:44

Många söker "Ylvapengar" för läkemedelsgenomgångar

Regeringen aviserade innan sommaren en resursförstärkning av vården för de mest sjuka äldre. Som ett led i detta avsattes 600 miljoner kronor till bland annat läkemedelsgenomgångar som kommuner och landsting kunnat söka...
22 sep 2006, kl 10:56

Förslag på väg om satsning på genomgångar

Ylva Johansson vill nu införa regelbundna genomgångar av äldres läkemedelsanvändning för att minska risken för felmedicinering, enligt en TT-intervju.
17 nov 2005, kl 12:06

Inget nationellt initiativ för läkemedelsgenomgångar

Trots positiva resultat i flera projekt med läkemedelsgenomgångar blir det inget nationellt initiativ. Varje landsting måste själv besluta. Men i Södermanland blir det en fortsättning.
28 jan 2005, kl 14:49

Lägre vårdkostnader när apotekare granskade äldreboende

Under två år granskade apotekare och geriatriker 137 vårdtagare på sjutton skånska äldreboenden. Läkemedelsförbrukningen sjönk, samtidigt som åkommorna och vårdkostnaderna minskade.
3 maj 2004, kl 17:10