Annons
Apotekare lyfts fram
Alla äldre än 75 år med minst fem läkemedel ska erbjudas en läkemedelsgenomgång. Foto: IStockphoto

Apotekare lyfts fram

I Socialstyrelsens uppdaterade läkemedelsföreskrift nämns nu apotekarnas roll vid läkemedelsgenomgångar.

22 aug 2012, kl 08:13
0

Från och med den 1 september måste alla svenska vårdgivare erbjuda patienter som är 75 år eller äldre och som är ordinerade minst fem läkemedel en enkel läkemedelsgenomgång minst en gång om året. Genomgången ska ske vid läkarbesök i öppenvården, vid inskrivning i sluten vård och hemsjukvård samt äldreboende som omfattas av hälso- och sjukvårdslagens §18. 

Under remissrundan reagerade Sveriges farmacevtförbund negativt på att farmacevterna inte nämndes i föreskriftens centrala formulering om vilka som bör medverka vid genomgångarna, skriver tidningen Svensk Farmaci.

Det har nu ändrats, och apotekare nämns i slutversionen: ”Läkaren ska vid behov samarbeta med andra läkare, apotekare, sjuksköterskor och annan hälso- och sjukvårdspersonal.”