Annons

Vill sköta läkemedelsgenomgångar själva

När farmaceuter är inblandade i att göra läkemedelsgenomgångar innebär det merarbete för läkarna och riskerar att påverka följsamheten. Det anser tre kliniska farmakologer.

23 maj 2014, kl 08:00
0

De tre läkarna och kliniska farmakologerna från läkemedelsenheten vid Sahlgrenska universitetssjukhuset har uttryckt sina åsikter i en debattartikel i Läkartidningen. De skriver att läkemedelsgenomgångar är bra men att de bör göras av läkare och inte av farmaceuter.

De skriver att ”När farmaceuter eller apotekare involveras i läkemedelsgenomgångarna innebär det merarbete för läkaren i form av rapportering och dokumentation”. De anser också att om flera personer är inblandade i valet av behandling så finns det risk för dubbla budskap till patienten vilket kan påverka följsamheten.

Mikael Hoffmann, läkare och chef för stiftelsen Nepi, menar att skribenterna inte har hela bilden. Han står tillsammans med apotekaren Andreas Furängen i startgroparna för ett projekt som syftar till att hitta och komma med förslag på hur läkare och farmaceuter kan hitta samarbetsformer i läkemedelsfrågor.
– Visst är det bäst om läkarna gör rätt från början men när det blir fel så behövs det stöd. Förutsättningar och behov skiljer sig väldigt mycket beroende på var man befinner sig i vården. I vissa situationer är det uppskattat att ha ett multiprofessionellt team omkring sig, säger Mikael Hoffmann.

Han säger att debattörerna tar upp flera viktiga aspekter men att det är olyckligt om två yrkesgrupper argumenterar om vem som ska göra en läkemedelsgenomgång.
– Det är fruktlöst att diskutera vem som gör något bäst. Det viktiga är att hitta former för att samverka och bedöma behoven utifrån olika situationer.