Annons

Lägre vårdkostnader när apotekare granskade äldreboende

Under två år granskade apotekare och geriatriker 137 vårdtagare på sjutton skånska äldreboenden. Läkemedelsförbrukningen sjönk, samtidigt som åkommorna och vårdkostnaderna minskade.

3 maj 2004, kl 17:10
0

Annons

Före granskningen var patienternas läkemedelskostnad i genomsnitt 9 528 kr per år. Läkemedelskostnaden sjönk med ca 1 400 kr per patient vilket ger en potentiell besparing på omkring 178 000 kr per år för de 137 utvärderade vårdtagarna.

? Vårdtagarnas magont, diarré, illamående och sömnproblem sjönk med 20 procent eller mer. Dessutom minskade läkemedelskostnaderna med 1 400 kronor per vårdtagare och år, säger Ewa Rekman, projektledare för Apoteket AB, i ett pressmeddelande.

Vårdtagarna på nordöstra Skånes kommunala äldreboenden konsumerar i medeltal över tio läkemedel per person. Olämplig läkemedelsbehandling till dessa personer ökar risken för läkemedelsrelaterade problem som fallolyckor, frakturer, trötthet, nedsatta intellektuell förmåga och förvirringstillstånd. Bland annat kan äldres fallolyckor minskas med 30 procent om läkemedel med lugnande eller blodtryckssänkande effekter tas bort eller doserna minskas.