Annons

Byt hypertoniläkemedel och spara 600 miljoner kronor

Med en medicinskt och ekonomiskt effektivare användning av blodtryckssänkande läkemedel skulle mer än 600 miljoner kr per år kunna frigöras. Det visar en kommande rapport från Nepi, Nätverk för läkemedelsepidemiologi.

30 apr 2004, kl 11:57
0

Nepi har genomfört en studie där prissättning och kostnadskonsekvenser av läkemedel jämfördes mellan USA och Sverige (Journal of Ambulatory Care and Management, 27: 115-119, 2004). Till följd av högre priser kostade det i USA 339 procent, 127 procent respektive 22 procent mera än i Sverige att förhindra ett fall av hjärtinfarkt, stroke eller för tidig död med den mest förskrivna kalciumantagonisten, ACE-hämmaren och betablockeraren. Däremot kostade det 65 procent mindre med den mest förskrivna tiaziden.

Enligt studien menar författarna, som är knutna till Nepi, Arne Melander och Lars G. Nilsson, att eftersom tiazider är minst lika effektiva som övriga blodtryckssänkande läkemedel, och t o m effektivare avseende hjärtsvikt och stroke, är det stora summor som kan intjänas på en rationellare förskrivning i båda länderna.

I den kommande rapporten från Nepi har det gjorts en motsvarande kalkyl i Sverige baserad på 2002 års förskrivning av blodtryckssänkande läkemedel på indikationen hypertoni. Den visar att mindre än 15 procent av användningen av blodtryckssänkande läkemedel utgörs av tiazider. Samtidigt har användningen av AII-blockerare ? som kostar 8-9 gånger mera per dygnsdos ? redan nått upp till samma nivå. Nepi menar att en medicinskt och ekonomiskt effektivare användning av blodtryckssänkande läkemedel i Sverige skulle kunna spara 600 miljoner kr per år.