Varningstrianglar försvinner på trafikfarliga läkemedel

Läkemedelsverket anser att systemet med varningstrianglar är föråldrat. Med dagens krav på information är det ett trubbigt system som kan vara missvisande för patienter och anhöriga.

29 apr 2004, kl 13:21
0

Dagens system med varningstrianglar på läkemedelsförpackningar bygger på en nordisk överenskommelse från 70-talet. Läkemedelsverket anser nu att systemet är föråldrat och framstår med dagens krav på information som onyanserat som kan vara missvisande för en enskild patient. En patient kan därför felaktigt få intrycket att ett läkemedel inte är trafikfarligt om varningstriangel saknas.

En mer heltäckande information om hur ett läkemedel kan påverka körförmågan finns i bipacksedeln som medföljer läkemedelsförpackningen. Läkemedelsverket föreslår därför att varningstriangeln successivt avvecklas, under en övergångsperiod mellan 1 januari 2005 och 1 januari 2006. Borttagande av varningstriangeln kan dock först ske då det finns en fysisk bipacksedel i förpackningen.

För att lyckas vill Läkemedelsverket ha en informationskampanj som ska uppmana patienter att diskutera med sin läkare eller personal på apoteket om det är lämpligt med bilkörning under behandlingen. Vidare ska patienter uppmanas att läsa bipacksedeln, att vara extra uppmärksamma på hur man personligen reagerar på läkemedlet och hur man allmän mår vid bilkörning.

Förslaget har sänts ut på remiss till bland andra Apoteket, Apotekarsocieteten, Luftfartsverket, Motormännens riksförbund, Sjöfartsverket, Svenska Läkaresällskapet, Vägverket samt Läkemedelsindustriföreningen. Synpunkter ska vara Läkemedelsverket tillhanda senast den 28 maj 2004.