Annons

Dålig effekt av migränläkemedel hos barn

En engelsk undersökning visar att effekten av migränläkemedel hos barn och ungdomar är dåligt dokumenterad.

28 apr 2004, kl 14:17
0

Annons

I aprilnumret av Drug and Therapeutics Bulletin (2004;42:25) diskuteras behandling av migrän hos barn ? både läkemedel, beteendeterapi och naturläkemedel. Där drar man slutsatsen att för akuta migränattacker är paracetamol eller ibuprofen, eventuellt kombinerat med ett antikräkmedel, vanligtvis tillräckligt.
I artikeln konstateras att det endast finns svaga bevis för att nasalt sumatriptan lindrar migrän hos barn i åldern 12 till 17 år. Bevisen är också svaga för effekten av förebyggande behandling med pizotifen eller propranolol vid svår migrän.