Annons

Tips om läkemedelsgenomgångar

Socialstyrelsen har tagit fram ett dokument som stöd för när läkemedelsgenomgångar för äldre och multisjuka ska genomföras.

10 apr 2013, kl 10:54
0

Tanken är att den nya vägledningen ska kunna användas av personal inom hälso- och sjukvården som arbetar med äldre och multisjuka. Genom dokumentet, som är ett komplement till Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om läkemedelshantering i hälso- och sjukvården, ska personalen få tips om när läkemedelsgenomgångar bör göras.

Vägledningen gäller för personer som är 75 år eller äldre och som har fem eller fler läkemedel men kan även användas för andra patienter som har eller misstänks ha läkemedelsrelaterade problem.

Dokumentet, som främst vänder sig till verksamhetschefer och läkare, finns att ladda ner på Socialstyrelsens hemsida.