Inget nationellt initiativ för läkemedelsgenomgångar

Trots positiva resultat i flera projekt med läkemedelsgenomgångar blir det inget nationellt initiativ. Varje landsting måste själv besluta. Men i Södermanland blir det en fortsättning.

28 jan 2005, kl 14:49
0

Ett nyligen avslutat projekt, Läkemedelsgenomgångar i särskilda boenden i norra Sörmland, uppnådde som flera andra liknande projekt positiva resultat.
? I många fall kunde vi reducera antalet läkemedel med bibehållen eller förbättrad livskvalitet till en lägre kostnad, säger Anders Stjerna, projektansvarig läkare och ordförande i läkemedelskommittén i Landstinget Södermanland.
Till skillnad från många andra projekt blir det en fortsättning i Sörmland. Anders Stjerna tror att anledningen till det är att politiker och tjänstemän i både kommun och landsting inser att detta är viktigt.
? Genom ett extra tillskott från landstinget förstärks läkemedelskommittén från och med 2005 med en apotekare, som bara ska arbeta med äldre och läkemedel, berättar Anders Stjerna.
Dessutom ska alla AT-, primär- och slutenvårdsläkare utbildas i Socialstyrelsens kvalitetsindikatorer, vilka användes i projektet.

Tar betalt
Något nationellt grepp från landstingen är dock inte i sikte. Apoteket tar idag betalt för tjänsten som tidigare finansierades genom läkemedelsförmånen.
? Vi ser gärna ett nationellt initiativ, men de enskilda landstingen måste fatta beslut, säger Bodil Lidström, chef för Äldre och läkemedel inom Apoteket.
? Vi kan inte kräva läkemedelsgenomgångar, bara stödja landstingen att göra det. Men frågan
är prioriterad, säger Margareta Spjuth, ansvarig för läkemedelsfrågor på Landstingsförbundet.
? Problemet är att det ofta inte är den som använder tjänsten och ser vinsten som betalar för den, menar Bodil Lidström.