Bristen på farmaceuter större än någonsin

Bristen på farmaceuter större än någonsin

Apoteksmarknaden fortsätter att växa men kompetens-
försörjningen är ett problem visar TLV:s nya uppföljning.

3 dec 2019, kl 10:32
0

Johan Wallér.

Johan Wallér.

Sedan 2016 har Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, gjort årliga uppföljningar av apoteksmarknadens utveckling. Den senaste uppföljningen visar att den kraftiga tillväxten av antal apotek och öppettider som inleddes i samband med omregleringen av apoteksmarknaden 2009 fortsätter, men att den mattats av. I maj 2019 fanns totalt 1 420 apotek vilket innebär en nettoökning med 494 apotek sedan januari 2009.

Men antalet anställda farmaceuter har inte ökat i samma omfattning. Mellan 2009 och 2017 ökade antalet arbetsställen för farmaceuter med 57 procent (från 932 till 1 466), medan antalet anställda farmaceuter i apotekshandeln ökade med knappt två procent (från 10 326 till 10 488), enligt siffror från SCB som TLV refererar till.

I sin rapport konstaterar TLV att ”Bristen på erfarna farmaceuter är högre 2018 än någon gång tidigare under mätperioden och utvecklingen för vakanser inom apotekshandeln sticker ut tydligt jämfört med detaljhandeln totalt”.

– TLV:s uppföljning bekräftar bilden vi har haft sedan länge, säger Johan Wallér, vd för branschföreningen Sveriges Apoteksförening. Det saknas legitimerad personal och det är extra svårt eftersom apoteken är utspridda över hela landet.

På varje apotek måste minst en farmaceut (receptarie eller apotekare) vara i tjänst under hela öppettiden, och Johan Wallér tycker inte att man ska frångå dessa krav. Däremot nämner han att det finns andra lösningar att fundera över.

– Ett intressant förslag som förts fram är att apotek i glesbygd skulle kunna ha farmaceuter på distans, till exempel via digitala lösningar, som garanterar att receptexpeditionen görs på korrekt sätt.

Johan Wallér framhåller dock att den största utmaningen är att få fler att söka till och fullfölja farmaceututbildningen – och att få fler att förstå hur attraktivt det är att arbeta på apotek.

Är det attraktivt att arbeta på apotek i dag?
– Ja, det menar jag att det är och man har väldigt intressanta arbetsuppgifter. Däremot har vi ibland inte varit tillräckligt bra på att förmedla hur intressant det är.

Många på apotek vittnar om en stressig arbetsmiljö. Hur kommenterar du det?
– Apoteken har i stort sett en låg lönsamhet och skär inte guld med täljkniv utan försöker effektivisera sin verksamhet så gott de bara kan. Det är ungefär samma volym av receptrader på apotek nu som tidigare men eftersom antalet apotek har ökat uppstår en utspädningseffekt som man måste hantera och det är en organisatorisk utmaning. Men man kan inte säga att det har blivit mer stress för att det är mer att göra, säger Johan Wallér.

Om nyetableringen av apotek har mattats av är situationen den motsatta för apotekens e-handel. TLV:s uppföljning visar att den fortsätter att växa och i dag är alla apoteksaktörer etablerade på e-handelsmarknaden och fler renodlade e-handelsaktörer har tillkommit. Förra året omsatte apotekens e-handel 4,5 miljarder kronor, vilket motsvarade ungefär tio procent av den totala omsättningen.

E-handeln är också spridd över landet. Under en tremånadersperiod mellan mars och maj i år fick 98 procent av landets postnummerområden leverans av receptförskrivna läkemedel, enligt TLV:s rapport. Den högsta andelen e-handel finns i landsbygd och mindre städer liksom i pendlingskommuner.

Bruttoresultatet för öppenvårdsapoteken uppgick 2018 till 11,1 miljarder kronor, vilket var en ökning med knappt fyra procent från 2017. Rörelseresultatet 2018 minskade dock något, från 1,5 till 1,2 miljarder kronor. Minskningen beror enligt TLV på flera orsaker, bland annat sämre förtjänst på parallellhandel och investeringar i e-handel