Annons
Farmaceuter i Norge föreslås få vaccinera

Farmaceuter i Norge föreslås få vaccinera

Hälso- och omsorgsdepartementet i Norge föreslår att farmaceuter ska få vaccinera mot covid-19.

22 feb 2021, kl 12:30
0

Annons

Hälso- och omsorgsdepartementet i Norge föreslår att farmaceuter ska få rätt att utföra vaccinering mot covid-19. Det skriver norska Dagens medisin.

Enligt förslaget, som nu har skickats på snabbremiss, bör farmaceuterna få en tillfällig så kallad rekvireringsrätt som gäller fram till januari 2022. Att ha rekvireringsrätt innebär att man har rätt att fatta ett beslut om att genomföra, fortsätta eller ändra en individuell behandling med ett läkemedel. Detta är i regel läkarens ansvar.

I januari 2021 fick dock sjuksköterskor i Norge en tillfällig rekvireringsrätt gällande covid-19-vaccinering. Detta för att minska risken för att en brist på vårdpersonal som har rätt att ordinera och besluta om vaccin för en patient skulle uppstå. I samband med att sjuksköterskorna fick rätt att vaccinera mot covid-19 uttryckte flera rådgivande organ att även farmaceuter borde få det.

Det nu aktuella förslaget gäller både farmaceuter som är anställda på apotek och i kommuner, men om förslaget går igenom kommer det i första hand bara att gälla kommunanställda.

Departementet anser att det i dag inte finns behov, eller är lämpligt, att ge apoteksfarmaceuter rekvireringsrätt att vaccinera mot covid-19. Detta baseras på den aktuella tillgången till vaccin kommande veckor samt dagens prioriteringskriterier, skriver Dagens medisin. I förslaget framgår att farmaceuter på apotek eventuellt kan få rekvireringsrätt i ett senare skede beroende på tillgången till vaccin och vilka prioriteringar som gäller då.

Nu ombeds remissinstanserna att komma med synpunkter om behovet att ge apoteksfarmaceuter rätt att vaccinera. Remissinstanserna ska också bedöma hur lång tid kommuner och apotek behöver på sig för att förbereda sig om man ska låta apoteksfarmaceuter utföra vaccinationerna. Remisstiden är två veckor.

Farmaceuter i Sverige vill också vaccinera

Läkemedelsvärlden har flera gånger rapporterat om den pågående diskussionen om att farmaceuter i Sverige också vill börja vaccinera mot covid-19.

– Apoteken är en bra plats för att se till att få en hög vaccinationstäckning och vi ser det som en möjlighet att tillgängliggöra vaccinationen och utöka den ytterligare, sa Apoteksföreningens chefsfarmaceut Fredrik Boström till Läkemedelsvärlden i oktober.

I december föreslog Sveriges farmaceuter och Sveriges apoteksförening i ett gemensamt brev till socialminister Lena Hallengren att farmaceuter på apotek skulle få ge vaccinationer mot covid-19.

En sådan regeländring skulle kunna göra apotek och farmaceuter till en värdefull resurs i kampen mot coronapandemin genom att öka tillgängligheten till vaccination, menade de. Regeringen ansåg dock att det inte fanns något behov av ytterligare hjälp och tackade därför nej till förslaget.

I dag finns vaccinationsmottagningar på vissa apotek i Sverige, men de som ger vaccinationer där är sjuksköterskor. Farmaceuter får enligt nuvarande regelverk varken ordinera eller administrera vaccination, något som däremot är tillåtet i flera andra länder.