Annons

“Hög tid att lyfta frågan om utbildning”

Kunskapsnivåerna i skolan sjunker vilket på sikt kan påverka kvaliteten på svensk forskning. Karin Meyer tycker det är dags att lyfta frågan om utbildning.

20 okt 2016, kl 10:50
0

Det närmar sig tid för beslut av forskningsproposition. En ur många aspekter mycket viktig proposition som denna gång ska omfatta forskning, högre utbildning och forskningsrelaterad innovation.

Samtidigt kommer mer fakta fram kring sänkta kunskapsnivåer inom gymnasieskolan och det är uppenbart att vi har ett bekymmersamt glapp mellan gymnasieskolan och högre utbildning. Och i förlängningen även forskningen. Det börjar bli dags att lyfta denna fråga.

Läs hela Karin Meyers blogginlägg här.