Hem Taggar Forskningsproposition

Tag: Forskningsproposition

Fokus på samverkan i forskningspropositionen

Totalt 2,8 miljarder kronor anslås till forskning- och innovation de kommande fyra åren. Många av anslagen ställer krav på samverkan med andra aktörer och samhället i övrigt.
28 nov 2016, kl 16:46

“Hög tid att lyfta frågan om utbildning”

Kunskapsnivåerna i skolan sjunker vilket på sikt kan påverka kvaliteten på svensk forskning. Karin Meyer tycker det är dags att lyfta frågan om utbildning.
20 okt 2016, kl 10:50

Life science-satsning i forskningspropositionen

En stor satsning i forsknings- och innovationspropositionen är inom life science. Regeringen satsar 600 miljoner kronor på bland annat forskning om antibiotikaresistens, klinisk behandlingsforskning och registerbaserad forskning.
1
11 okt 2012, kl 16:27

Nya sätt att utvärdera kvalitet föreslås

Allt mer av lärosätenas anslag ska konkurrensutsättas och forskningens kvalitet ska utvärderas på nytt sätt, enligt regeringens forskningsproposition.
11 okt 2012, kl 10:53

Forskningscentrum till Södertälje

Det medicinska forskningsinstitut som regeringen satsar på kommer att hamna i Södertälje. Förhandlingar om att ta över Astrazenecas lokaler pågår.
1
17 sep 2012, kl 13:52

Oppositionen efterlyser pengar till klinisk forskning

Oppositionen saknar medel som ska stärka samverkan mellan industri, akademi och sjukvård. Det säger Ibrahim Baylan efter att regeringen presenterat sin satsning på life science.
11 sep 2012, kl 16:38

Regeringen presenterar forskningsambition

11,5 miljarder ska satsningen på att göra Sverige till en framstående forskningsnation få kosta de närmaste åren. Fokus ligger på life scienceområdet.
1
11 sep 2012, kl 14:18