Regeringen presenterar forskningsambition

11,5 miljarder ska satsningen på att göra Sverige till en framstående forskningsnation få kosta de närmaste åren. Fokus ligger på life scienceområdet.

11 sep 2012, kl 14:18
1

Annons

Foto:Pawel Flato.

Regeringen har nu presenterat ramarna för forsknings- och innovationspropositionen som kommer i oktober. Totalt satsar man fyra miljarder kronor på forskning nästa år med fokus på life scienceområdet.

Satsningen innehåller bland annat 200 miljoner kronor till Scilifelab som är ett vetenskapligt centrum för storskaliga gen- och proteinstudier inom molekylärbiologisk och medicinsk forskning. 100 miljoner avsätts till ett Institut för hållbar processutveckling och katalys, 50 miljoner för samordning av kliniska studier och lika mycket till läkemedelsutveckling och stöd till registerbaserad forskning. Forskningen om åldrande och hälsa tilldelas 100 miljoner och klinisk behandlingsforskning 75 miljoner kronor. Till posten läkemedelsutveckling har man avsatt 50 miljoner kronor fram till 2016.

Mikaela Friedman, chef för vetenskaplig kommunikation och externa relationer på Scilifelab i Stockholm säger att de är väldigt nöjda med regeringens besked.
– Vi har haft samtal med dem under hela sommaren men det här är mer positivt än vi trott. Hur pengarna ska användas i detalj kommer Sci Life Labs nya styresle som tillsätts till årsskiftet att besluta om.

Regeringen vill succesivt öka de statliga anslagen med fyra miljarder kronor under en fyraårsperiod, utöver de fem miljarder som delas ut årligen i statliga anslag efter förra budgetpropositionen.

Totalt omfattar satsningen 11,5 miljarder kronor åren 2013 till 2016. Med de här pengarna skapas, enligt regeringen, förutsättningar för att Sverige fortsatt ska vara en konkurrenskraftig kunskapsnation.

1 Kommentar

Skribenten är själv ansvarig för det hen skriver i kommentatorsfälten på www.lakemedelsvarlden.se. Läs mer

  1. Kunde man inte ha så mycket satsning redan år 2000? Har inte genetikforskare varit enade innan? Hoppas alla som samarbetar helhjärtat och är öppna för allas samverkan från alla kunskapscentra i hela världen. Riktig forskning kräver en gudomlig kraft utan att tänka på vinster. Det ska bli välfärd med en gång, när inga ekonomiska begränsningar finns för att ta reda på sanningen och helheten av den mänskliga kropp och själ som vi har fått av Gud. Tack