Annons

Fler biverkningar med Avastin

En analys av två studier som jämför Lucentis och Avastin vid behandling av ögonsjukdom bekräftar att biverkningar är vanligare när Avastin används.

11 sep 2012, kl 11:51
1

Annons

En tidigare genomförd amerikansk studie, CATT, visade att Avastin (bevacizumab) och Lucentis (ranibizumab) är jämförbara vid behandling av åldersrelaterad makuladegeneration. Studien antydde också att biverkningar var vanligare i gruppen som behandlades med bevacizumab, men skillnaden var så pass liten att det kunde vara en tillfällighet.

En brittisk studie som snart är klar, IVAN, tycks nu bekräfta fynden från CATT-studien. Den kommitté som övervakar IVAN-studien har kommit fram till att skillnaden i säkerhet inte beror på tillfälligheter.

Av hänsyn till patientsäkerheten har man därför sänt ut ett brev till det fåtal patienter som fortfarande är kvar i studien med information om upptäckten.

Kommittén poängterar att det främst handlar om biverkningar som mag- och tarmproblem, biverkningar som tidigare inte upptäckts vid behandling av våt AMD.

I brevet skriver kommittén att riskerna för biverkningar är små och att man därför inte stoppar studien.Men det är upp till deltagarna om de vill fortsätta.

1 Kommentar

Skribenten är själv ansvarig för det hen skriver i kommentatorsfälten på www.lakemedelsvarlden.se. Läs mer

  1. Just what exactly blogs and forums for the purpose of governmental criticism on earth do you suggest me personally to study?