Annons

48 krav på blivande apotekare

Inför det kommande apotekarprogrammet i Lund har de blivande arbetsgivarna tagit fram en lista på det som man anser vara viktig kärnkompetens. Många av kraven handlar om kunskap i klinisk farmaci.

11 sep 2012, kl 10:26
1

Annons

Istockphoto.

När Astrazeneca lade ned verksamheten i Lund för några år sedan startade Lunds universitet en förkortad apotekarutbildning riktad speciellt till tidigare anställda vid läkemedelsföretaget.

Nu har universitet planer på att starta ett vanligt apotekarprogram, med inriktning mot klinisk farmaci. Inför planeringen av den utbildningen har Tommy Eriksson, apotekare och docent i Lund, tillsammans med tre kollegor listat de kärnkompetenser som nyutexaminerade apotekare behöver. I arbetat för att sålla ut dessa kompetenser har forskarna använt sig av en panel där ett 40-tal experter deltagit, alla med farmacevtisk examen och med erfarenhet från såväl apotek, industri, sjukvård som akademi.

Det som skiljer den här listan över nödvändig kompetens från andra, där vilka mål som ska uppnås under utbildningen listas, är alltså att de som nu sållat fram vad som är viktigast är de kommande arbetsgivarna.
– Panelen fick i informationen veta att den kommande utbildningen skulle vara inriktad mot läkemedelsutveckling och vårdens läkemedelsanvändning. Det var så att säga utgångspunkten, säger Tommy Eriksson.

Mycket av det som panelen, genom ett konsensusförfarande, räknar som viktig kompetens har också inriktning mot just dessa områden.

Det är inte någon större skillnad mellan Högskoleverkets krav på apotekarutbildningen och expertpanelens kompetenskrav. Skillnaden är framförallt att expertpanelen varit mer yrkesspecifik medan Högskoleverkets krav är mer allmänt formulerade. Till exempel är de 25 kärnkompetenser som listats av expertpanelen på området sjukvårdsfarmaci, farmaci och farmakoterapi sammanfattade i fyra kompetenser av Högskoleverket.

Totalt innehåller expertpanelen 48 krav på viktig kompetens medan Högskoleverket nöjer sig med 15. Bland de kompetenser på området klinisk farmaci som expertpanelen listat finns till exempel krav på att en nyutexaminerad apotekare bör klara av att göra en läkemedelsintervju med en patient, värdera effekter, biverkningar och interaktioner, välja rätt formulering till en patient och ha förslag på såväl insättning som utsättning av en behandling.
– Oavsett var man arbetar som apotekare så är min utgångspunkt att det är viktigt med klinisk farmaci, säger Tommy Eriksson.

För att möta kraven från arbetsgivarna menar han att apotekarstudenterna behöver praktisera också inom vården för att se hur läkemedel används. Trots att det idag är ökat fokus på farmakoterapiutbildning finns det ännu inte något krav på att studenterna också ska göra praktik inom vården. En sådan praktikdel är inplanerad i det kommande apotekarprogrammet i Lund.

Den ursprungliga planen var att apotekarutbildningen skulle ha börjat redan i höst. Men enligt Johanna Sandahl, informationschef vid medicinska fakulteten  ligger på is eftersom Lunds universitet inte fått pengar för några fler utbildningsplatser.

1 Kommentar

Skribenten är själv ansvarig för det hen skriver i kommentatorsfälten på www.lakemedelsvarlden.se. Läs mer

  1. Varför glöms Tommys kommentar om att förutsättningen var vårdinriktad alltid bort i rubriksättningen? Kan vi nu också få en kravlista med öppenvården som beställare?