Profilbild

Ingert Nilsson, Petra Hedbom

Regeringen presenterar forskningsambition

11,5 miljarder ska satsningen på att göra Sverige till en framstående forskningsnation få kosta de närmaste åren. Fokus ligger på life scienceområdet.

Studie tyder på ökad risk för narkolepsi efter Pandemrix

Resultatet från den svenska registerstudien stärker misstanken att det finns ett samband mellan vaccination med Pandemrix och narkolepsi hos barn och ungdomar. Den svenska studien tyder på att risken fyrdubblas.

Inga planer på avknoppning av Apoteket Farmaci

I början av januari presenterade Konkurrensverket en rapport om läget på apoteksmarknaden efter omregleringen. I den riktas kritik mot flera delar av processen. Bland annat menar de att principen för prissättningen för IT-lösningen inte varit konkurrensneutral mellan stora apoteksaktörer och små fristående företag och att regeringen inom kort bör vidareutveckla och tydliggöra ägarpolitiken för Apoteket […]

Oro för djurläkemedel efter omregleringen

Tillgängligheten av djurläkemedel tycks ha blivit sämre efter
omregleringen. Det menar Veterinärförbundet som vill ha dispens för
nischade djurapotek.