Annons

Inga planer på avknoppning av Apoteket Farmaci

I början av januari presenterade Konkurrensverket en rapport om läget på apoteksmarknaden efter omregleringen. I den riktas kritik mot flera delar av processen. Bland annat menar de att principen för prissättningen för IT-lösningen inte varit konkurrensneutral mellan stora apoteksaktörer och små fristående företag och att regeringen inom kort bör vidareutveckla och tydliggöra ägarpolitiken för Apoteket […]

27 jan 2011, kl 15:52
0

Annons

I början av januari presenterade Konkurrensverket en rapport om läget på apoteksmarknaden efter omregleringen. I den riktas kritik mot flera delar av processen. Bland annat menar de att principen för prissättningen för IT-lösningen inte varit konkurrensneutral mellan stora apoteksaktörer och små fristående företag och att regeringen inom kort bör vidareutveckla och tydliggöra ägarpolitiken för Apoteket AB. En av de viktigaste punkterna anser Konkurrensverket vara att regeringen inom kort bestämmer framtiden för ApoDos och Apoteket Farmaci.

De menar i sin rapport att statens oklarhet i frågan gör att konkurrerande apoteksaktörer känner osäkerhet kring en för dem viktig verksamhet. De har en tydlig önskan om att regeringen snarast överväger och utreder om båda dessa företag ska skiljas från moderbolaget.
– Det är inte så enkelt som att bara knoppa av dosdispenseringsverksamheten från Apoteket AB. Det finns till exempel utländska aktörer som gärna vill etablera sig på den svenska dosmarknaden. Men de vill då kunna förpacka läkemedlen utomlands och skicka dem till Sverige, säger Joakim Pettersson, politiskt sakkunnig på
socialdepartementet.

Detta gör situationen juridiskt komplicerad, enligt honom.
– När det gäller import av läkemedel, ompackning och ansvarsfrågor, finns det ett omfattande regelverk som gör att det krävs ett utredningsarbete om hur det här ska gå till.
När det är klart och när regeringen kan komma till ett beslut, kan Joakim Pettersson inte säga något om idag. Inte heller om framtiden för Apoteket Farmaci AB, som i dagsläget är helt dominerande när det gäller läkemedelsförsörjning och tjänster som slutenvården upphandlar, har regeringen uttalat något ställningstaganden. Vilket innebär att företaget förblir ett dotterbolag till Apoteket AB, i alla fall en tid till.

Enligt det tidigare ägardirektivet som formulerats av Omstruktureringsbolaget, OAB, skulle Apoteket AB:s ägande utvärderas efter ett år. Någon sådan utvärdering har inte skett, vilket Konkurrensverket också kritiserar i sin rapport.
– Vi följer utvecklingen på området, vi vill uppnå en god konkurrens och ser gärna innovativa lösningar på området, säger Joakim Pettersson.
Men inom närmaste tiden kommer inga nya beslut. Apoteket AB kommer fortsatt att vara ägare till Apoteket Farmaci AB.