Annons

Oppositionen efterlyser pengar till klinisk forskning

Oppositionen saknar medel som ska stärka samverkan mellan industri, akademi och sjukvård. Det säger Ibrahim Baylan efter att regeringen presenterat sin satsning på life science.

11 sep 2012, kl 16:38
0

Annons

Regeringen annonserade på tisdagen att de kommer att satsa fyra miljarder kronor på forskning och innovation de kommande åren, med fokus på life scienceområdet. Enligt Ibrahim Baylan, socialdemokrat och vice ordförande i utbildningsutskottet har regeringen fokuserat för mycket på grundforskning i sin promemoria.

Han vill se mer förslag på hur samverkan kan ökas för att stärka den kliniska forskningen i Sverige.
– Det vi kommer att fokusera på är hur vi kan få ett bättre innovationsklimat i skärningspunkten mellan näringsliv, akademi och landsting. Många medelstora företag vittnar om hur de förlägger sin kliniska forskning utomlands, ibland annat Nedelränderna. Det behövs åtgärder för att behålla den i Sverige.

Ibrahim Baylan menar att i och med de stora neddragningarna som ägt rum inom bland annat Astrazeneca behövs en mer övergripande åtgärdsplan för den kliniska forskningens framtid behövas.
– Satsningen på till exempel Scilifelab är bra men det behövs en mer ordentlig analys för hur positionen för svensk forskning kan stärkas.