Annons

Placebo fungerar även omedvetet

Den välkända placeboeffekten kan inträffa trots att vi inte tänker oss att vi ska bli bättre. Det visar en ny studie som går på tvärs mot tidigare uppfattning.

12 sep 2012, kl 07:59
1

Annons

I studien har 40 försökspersoner utsatts för smärtsamma stimuleringar på ena armen i kombination med visuella signaler, i form av bilder på neutrala ansikten. Olika bilder kombinerades med olika stark smärta. En testgrupp fick se tydliga bilder som var lätta att uppfatta, en annan fick se bilderna så snabbt att de omöjligt kunde uppfatta dem medvetet.

Alla deltagarna fick  skatta den upplevda smärtan på en skala från noll som betydde ingen smärta, till hundra, som motsvarade den värsta smärta de kunde föreställa sig. När försökspersonerna sedan utsattes för en mellanstark smärta i kombination med de olika ansiktsbilderna, varierade försökspersonernas smärtupplevelse beroende på vilken smärta de upplevt i kombination med bilden tidigare. Placeboeffekten var tydlig i både gruppen som fått se bilderna så kort tid att de inte medvetet uppfattade den och den andra.

Studien, som publiceras i PNAS, har genomförts av forskare från Karolinska institutet och Harvard Medical School i USA. Karin Jensen, som lett studien, säger att den förväntanseffekt man brukar prata om när det gäller placebo alltså uppstår automatiskt, även om man inte förväntar sig att man ska bli bättre.
– Om man befinner sig i ett behandlingsrum omgiven av medicinsk utrustning, sprutor och vita rockar så skulle den här processen kunna starta automatiskt, eftersom vi uppfattar signaler som vi omedvetet associerar till erfarenheter av tidigare, liknande situationer, säger Karin Jensen.

Resultaten visar att detsamma gäller för nocebo, alltså negativa behandlingssvar.Att försökspersonerna reagerar så beror enligt forskarna på reaktioner i centrala nervsystemet som vi inte har någon kontroll över, men som kan ha avgörande betydelse för vår hälsa och hur vi svara på en behandling.

Forskarna ska nu gå vidare och undersöka vad som händer i hjärnan vid placebo- respektive nocebosvar med hjälp av olika hjärnavbildningstekniker. Studien har bland annat finansierats av Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning, Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap och amerikanska National Center for National Institute on Drug Abuse.

 

1 Kommentar

Skribenten är själv ansvarig för det hen skriver i kommentatorsfälten på www.lakemedelsvarlden.se. Läs mer

  1. Om vi lärde oss hantera placeboeffekten på ett bra sätt så skulle vi kunna minska förskrivningen av läkemedel! Bra för statens kassa och bra för miljön.