Placebo bättre än inget vid barnhosta

Att behandla barnhosta med agavenektar eller placebovätska har större effekt än ingen behandling alls.

30 Okt 2014, kl 09:06
0

Foto: IstockPhoto

Föräldrar som söker vård för hostande barn får ofta rådet att hostmediciner inte hjälper och avråds ibland från att behandla barnet. Hostmediciner ska heller inte ges till barn under två år.

Amerikanska forskare visar nu i en randomiserad studie publicerad i JAMA Pediatrics att symtomen hos barnen minskar ifall de fick en placebobehandling. 119 barn i åldrarna mellan 2 till 47 månader delades in tre grupper. En grupp fick kommersiellt tillgänglig agavenektar med druvsmak. En andra grupp fick en placebobehandling bestående av vatten med druvsmak och den tredje gruppen fick ingen behandling alls.

Föräldrarna återrapporterade nästa dag hur barnet hostade och hur mycket föräldrar och barn hade sovit.

Både agavenektar och placebobehandling gav en signifikant förbättring mot ingen behandling alls. Det var ingen skillnad mellan de två lösningarnas effekt.