Annons
Hemlig agent var humoristisk anser NBL
Film med glimten i ögat eller våldsbejakande? IGN och NBL har tagit ställning till en reklamfilm om en hemlig agent som inte ville hosta.

Hemlig agent var humoristisk anser NBL

Att humor är en smaksak framgår tydligt av ett ärende hos nämnden för bedömning av läkemedelsinformation.

13 maj 2019, kl 11:20
0

Annons

Läkemedelsföretaget McNeil Sweden AB har marknadsfört den receptfria hostmedicinen Nipaxon med en reklamfilm där en man i vit skjorta och blå kostym vinner en närkamp med fyra svartklädda män. En speakerröst talar dramatiskt om hur mycket rethosta skulle kunna förstöra vid ett sådant uppdrag och vilken tur det är att det går att dämpa hostreflexen med Nipaxon.

En anonym anmälare vände sig till Informationsgranskningsnämnden, IGN, och hävdade att våldsinslagen i reklamfilmen var stötande och att filmen därför stred mot det etiska regelverket.

I sitt yttrande framhöll läkemedelsföretaget att reklamen var ”agentfilmisk” och att scenerna utspelade sig med glimten i ögat.
Någon glimt i ögat eller humor såg dock anmälaren inte alls i filmen utan skrev ”Ska läkemedelsbranschens etikregler godkänna våldsförhärligande? Är det rimligt?”

Men IGN tyckte ändå att agentreklamen var kul. ”IGN uppfattar de våldsattribut och de våldsscener som förekommer i filmen som humoristiska i sin framtoning. IGN finner vid en samlad bedömning att marknadsföringen inte är stötande”, skrev nämnden i sitt friande beslut.

Anmälaren var dock inte nöjd med detta utan överklagade hos Nämnden för bedömning av läkemedelsinformation, NBL. NBL ansåg dock att det inte kommit fram något nytt som gav skäl att ändra IGN-beslutet utan fastställde det.