Annons
Life science-satsning i forskningspropositionen
Jan Björklund presenterade forskningspropositionen. Foto: Petra Hedbom

Life science-satsning i forskningspropositionen

En stor satsning i forsknings- och innovationspropositionen är inom life science. Regeringen satsar 600 miljoner kronor på bland annat forskning om antibiotikaresistens, klinisk behandlingsforskning och registerbaserad forskning.

11 okt 2012, kl 16:27
1

Annons

Trots att svensk forskning inom life science håller hög internationell klass anser regeringen att man har tappat mark. Regeringen vill därför stärka området och aviserar en satsning på 600 miljoner kronor i forsknings- och innovationspropositionen för 2013-2016.
– Läkemedelsindustrin är enormt central för svenskt näringsliv, sa utbildningsminister Jan Björklund vid en presskonferens då propositionen presenterades.

Satsningen innebär att anslagen för SciLifeLab ökar med totalt 200 miljoner kronor under perioden 2013-2016. SciLifeLab får även en anslagsökning om totalt 50 miljoner kronor för finansiering av insatser när det gäller läkemedelsutveckling. Man menar att forskningen inom läkemedelsutvecklingen bör vidgas och att man bör avsätta medel för att fler läkemedelskandidater ska kunna komma fram i tidiga skeden.

Forskning om infektion och antibiotika får också ökade anslag, om totalt 75 miljoner kronor under perioden. 
”Läkemedelsindustrin har inte tillräckliga incitament att utveckla nya antibakteriella preparat, eftersom vinsterna för dessa riskerar att bli kortsiktiga och osäkra.” skriver man i propositionen, och menar att det finns ett stort behov av prevention och utveckling av nya diagnostiska metoder.

Den stora satsningen på life scienceområdet kan gynna de forskare som blivit av med jobbet då Astrazeneca lade ner forskningsavdelningen i Södertälje tidigare i år.
– Dels så gör vi en stor expansion av life sciencesektorn, inte minst här i Stockholmsområdet, vilket rimligen innebär att det finns goda förutsättningar för duktiga forskare att hitta uppgifter här. Dessutom ska vi upprätta ett läkemedelsinstitut i Södertälje. Det är inget regionalpolitiskt beslut, utan de lokaler som finns där, med laboratorier och annat, är väldigt ändamålsenliga, sa Jan Björklund.

Regeringen vill också inrätta ett nationellt center för samordning av den kliniska forskningen i landet och satsar 50 miljoner kronor.
– Det är ett stort problem att den svenska sjukvården har minskat sin öppenhet för den här typen av prövningar. Meningen är att vi centret ska organisera och driva på intresset från vården. 

Utöver det så satsas 50 miljoner på forskning om åldrande och hälsa, 150 miljoner på ett nytt läkemedelsinstitut, 75 miljoner för klinisk behandlingsforskning och 40 miljoner för vårdforskning.

1 Kommentar

Skribenten är själv ansvarig för det hen skriver i kommentatorsfälten på www.lakemedelsvarlden.se. Läs mer