Annons

LOU inte tillämpligt enligt Konkurrensverket

Lagen om offentlig upphandling är inte tillämplig på avtalet mellan Stockholms läns landsting och MSD om rabatt på TNF-hämmaren Simponi. Det menar Konkurrensverket i ett yttrande till Förvaltningsrätten i Stockholm.

11 okt 2012, kl 11:42
0

Företaget Abbott har vänt sig till förvaltningsrätten för att få avtalet mellan MSD och SLL överprövat, eftersom de hävdar att det strider mot lagen om offentlig upphandling. Förvaltningsrätten har bett Konkurrensverket att yttra sig i frågan.

Konkurrensverket menar att lagen om offentlig upphandling, LOU, inte är tillämplig på avtalet. Myndigheten hänvisar till en dom från Kammarrätten i Göteborg från april i år där ett likartat ärende av Region Skåne inte omfattades av LOU. 

Konkurrensverket konstaterar att ”De betalningar som leverantören åtar sig att genomföra till landstinget inte kan betraktas som ett tillhandahållande av tjänster, utan en ersättning för de tjänster i form av rekommendationer som landstinget tillhandahåller leverantören. Det är således landstinget – inte leverantören – som är säljande part i avtalet.”

”Konkurrensverket kan inte heller se att det aktuella förfarandet skulle vara ett led i något större sammanhang eller upplägg i syfte att kringgå LOU. Omständigheterna ger istället vid handen att affären inte har något vidare eller annat syfte än att landstingen genom att sälja en rekommendation av läkemedel till högstbjudande vill minska sina kostnader för läkemedelsförmånerna.”

Förvaltningsrätten har beslutat att SLL inte får ingå avtal med MSD förrän målet är avgjort. När Region Skåne slöt ett rabattavtal med företaget UCB överklagade Abbott, men utan framgång.