Hem Taggar Rabatt

Tag: Rabatt

Överklagar dom om rabattavtal

Kammarrätten gav TLV rätt att förbjuda Region Skånes rabattavtal för en TNF-hämmare. Men Skåne tänker överklaga.
26 jun 2014, kl 08:51

Kammarrätten ska pröva Simponi-avtal

SLL får prövningstillstånd i målet mot Abbott om ett återbäringsavtal för en TNF-hämmare.
21 feb 2013, kl 16:00

Skåne överklagar TLVs förbud

Region Skåne kommer att överklaga TLVs beslut om att prisavtalet om en TNF-hämmare strider mot lagen.
18 jan 2013, kl 15:47

LOU inte tillämpligt enligt Konkurrensverket

Lagen om offentlig upphandling är inte tillämplig på avtalet mellan Stockholms läns landsting och MSD om rabatt på TNF-hämmaren Simponi. Det menar Konkurrensverket i ett yttrande till Förvaltningsrätten i Stockholm.
11 okt 2012, kl 11:42

Inga mer poäng på läkemedel

Nu är det definitivt slut med så kallade lojalitetspoäng på receptbelagda läkemedel som subventioneras av samhället. Högsta förvaltningsdomstolen ville inte pröva frågan.
24 sep 2012, kl 10:46

Tveksamt om läkare kan neka utbyte för att spara

Apoteken väljer vilka läkemedel de håller i lager. Men förskrivarna bestämmer vad som ska expedieras. Genom att kryssa recepten förhindrar Region Skånes läkare att apoteken expedierar parallellimporterad medicin istället för det läkemedel...
4 sep 2012, kl 14:28

Region Skåne backar om TNF-hämmare

Region Skånes uppmaning till apoteken att expediera TNF-hämmaren Cimzia UCB ska enbart tolkas som förhandsinformation, hävdar regionen i sitt svar till TLV. Apoteken avgör själva vilka läkemedel de önskar lagerhålla.
28 aug 2012, kl 11:26

Priset på TNF-hämmare förhandlas ned

Läkemedelsindustriföreningen tycks inte ha fått fullt gehör bland sina medlemmar när det gäller kritiken mot att landsting förhandlar om priset på öppenvårdsläkemedel. Tre landsting har redan tecknat lokala överenskommelser. Och fler är...
27 aug 2012, kl 10:29

Landsting förhandlar om rabatt

Kan landstingen förhandla med läkemedelsindustrin om rabatter på öppenvårdsläkemedel? Ja det strider i alla fall inte mot lagen om offentlig upphandling enligt ett avgörande i Kammarrätten i Göteborg. Om rabattförfrågan bryter mot...
13 jun 2012, kl 13:14