Kammarrätten ska pröva Simponi-avtal

SLL får prövningstillstånd i målet mot Abbott om ett återbäringsavtal för en TNF-hämmare.

21 Feb 2013, kl 16:00
0

Stockholms läns landsting överklagade i mitten av januari förvaltningsrättens dom om att landstinget inte följde lagen när det ingick ett rabattavtal med MSD om TNF-hämmaren Simponi. Nu har SLL beviljats prövningsrätt i kammarrätten i Stockholm, skriver Pharma Online.

Avtalet gick ut på att läkare inom SLL i första hand skulle välja TNF-hämmaren Simponi vid nyinsättningar. Om läkarna valde det skulle landstinget få rabatt eller kostnadsåterbäring i utbyte. Det konkurrerande bolaget Abbott överklagade med motiveringen att avtalet strider mot lagen om offentlig upphandling.

Nu ska ärendet alltså prövas av kammarrätten i Stockholm.