Hem Taggar Landstingsrabatter

Tag: Landstingsrabatter

Överklagar dom om rabattavtal

Kammarrätten gav TLV rätt att förbjuda Region Skånes rabattavtal för en TNF-hämmare. Men Skåne tänker överklaga.
26 jun 2014, kl 08:51

Även Region Skåne överklagar

Turerna kring Cimzia-fallet fortsätter. Tidigare i veckan överklagade TLV. Nu överklagar även Region Skåne förvaltningsrättens dom.
21 nov 2013, kl 12:07

Hemliga avtal diskuteras på SKL-möte

Avtalen om billigare Zytiga och Zelboraf går långsamt.
25 mar 2013, kl 16:01

Inget prövningstillstånd för TLV

Kammarrätten avslår TLVs överklagan i fallet om Region Skånes prisavtal om läkemedlet Cimzia. Rabattavtalen får fortsätta tills ärendet är avgjort.
18 mar 2013, kl 09:03

Kammarrätten ska pröva Simponi-avtal

SLL får prövningstillstånd i målet mot Abbott om ett återbäringsavtal för en TNF-hämmare.
21 feb 2013, kl 16:00

Skåne överklagar TLVs förbud

Region Skåne kommer att överklaga TLVs beslut om att prisavtalet om en TNF-hämmare strider mot lagen.
18 jan 2013, kl 15:47

Hemliga avtal ska sänka priset

Företag kringgår TLV vid prissättning av nya cancerläkemedel.
16 jan 2013, kl 17:13

SLL överklagar dom om rabattavtal

Stockholms läns landsting överklagar förvaltningsrättens dom om TNF-hämmaren Simponi.
16 jan 2013, kl 11:49

Medicinskt motiverade förskrivningar enligt Region Skåne

TLV anser att Region Skåne brutit mot lagen i samband med rabattavtalet om läkemedlet Cimzia. Region Skåne menar dock att man inte ingått ett avtal om pris på en vara, utan ett...
25 okt 2012, kl 16:19