Annons

Medicinskt motiverade förskrivningar enligt Region Skåne

TLV anser att Region Skåne brutit mot lagen i samband med rabattavtalet om läkemedlet Cimzia. Region Skåne menar dock att man inte ingått ett avtal om pris på en vara, utan ett avtal om försäljning av tjänst.

25 okt 2012, kl 16:19
0

Annons

I början av året gick Region Skåne ut med en rabattförfrågan till de företag som marknadsför TNF-hämmare. Det resulterade i ett avtal med företaget UCB som marknadsför Cimzia. Företaget ska enligt avtalet betala en återbäring på 15 procent på all försäljning som inte är parallellimporterad.

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket överväger att förbjuda rabattavtalet eller förlägga landstinget med ett vite. Men innan man gör det har Region Skåne fått svara på hur avtalet med UCB förhåller sig till lagen.

Region Skåne skriver till myndigheten att man inte anser sig ha ingått ett avtal om pris på en vara, utan ett avtal om försäljning av tjänst. Oavsett detta så gäller TLV:s prissättning endast öppenvårdsapoteken. Fri prissättning gäller när varje annan aktör köper eller säljer öppenvårdsläkemedel, enligt Region Skånes uppfattning.

Medan TLV menar att Region Skånes uppmaning till förskrivare strider mot lagen om läkemedelsförmåner menar man att ”de av verket ifrågasatta förskrivningarna i högsta grad är medicinskt motiverade”. Eftersom det är Socialstyrelsen som utövar tillsyn över hälso- och sjukvårdspersonalens förskrivning av läkemedel menar Region Skåne att det ytterst är Socialstyrelsen som tolkar vad som anses som medicinska skäl.

”Region Skåne [är] av uppfattningen att de val som görs genom den av TLV ifrågasatta kryssmarkeringen i högsta grad är medicinskt motiverade. Härigenom kan nämligen varje patient tillförsäkras bästa möjliga behandling samtidigt som än fler patienter kan få tillgång till behandlingen.” står det i svaret till TLV.

Landstinget påpekar också att man inte uppfattat att TLV var negativ till rabattavtalet, utan snarare tvärtom.