Annons
Landstinget slutar finansiera KISP
Karolinska institutet science park, KISP, är en del av Karolinska institutets innovationsverksamhet och har verksamhet i Solna och Flemingsberg. Foto: Bosse Johansson.

Landstinget slutar finansiera KISP

Efter tio år slutar Stockholms läns landsting finansiera KI science park. ?Det kommer få konsekvenser?, säger Magnus Persson, vd för KI Holding.

5 okt 2016, kl 08:00
0

Annons

Jan Andersson.

Magnus Persson.

Sedan 2007 har Stockholms läns landsting, SLL, finansierat Karolinska institutets forskningspark, KI science park, med totalt cirka 38 miljoner kronor. I slutet av sommaren meddelade man dock att finansieringen kommer att upphöra.

– Vi har antagit en ny strategi att konkurrensutsätta alla medel till forskning och utveckling och måste ompröva alla våra medfinansieringar. Det kan finnas andra saker vi har finansierat länge som vi behöver ompröva, säger Jan Andersson, forskningsdirektör på Stockholms läns landsting.

Vilka områden det rör sig om vill Jan Andersson inte gå in på.

Landstinget har under tio år varit den enskilt största finansiären av KI science park, KISP, och stått för ungefär 20 procent av den totala finansieringen. Resten har täckts av hyres- och serviceintäkter från de cirka 90 bolagen i parken och bidrag från Karolinska institutet.

Magnus Persson, vd för ägarbolaget KI Holding, säger att landstingets beslut kom som en överraskning.

– Det fanns inte med i vår plan. Vi har förstås respekt för landstingets prioriteringar men ett så här stort bortfall kommer att få konsekvenser, säger han.

Förutom hyra av lokaler och annan infrastruktur har de företag som valt att etablera sig i forskningsparken haft tillgång till olika innovationsfrämjande aktiviteter. Det rör sig bland annat om styrelseutbildningar, seminarieserier och investerarpresentationer. Detta kommer nu att få stryka på foten och på sin hemsida meddelar KI att verksamheten i forskningsparken framöver ska fokusera på uthyrning av lokaler, infrastruktur och service.

– Med finansieringsbortfallet kommer KISP inte ha möjlighet att bedriva innovationsarbete, men vi tittar på vilka andra aktörer som kan bidra med det och hur vi på längre sikt ska kunna tillhandahålla innovationstjänster, säger Magnus Persson.

Landstinget har finansierat KISP under lång tid. Borde ni ha arbetat mer för att hitta andra finansiärer?
– Sett i en kristallklar backspegel borde vi ha gjort det, säger Magnus Persson.

För landstingets del ska pengarna man hittills finansierat KISP med i stället bidra till att täcka kostnaderna för de nya forskningslokaler man bygger mellan Nya Karolinska sjukhuset och KI.

– Det innebär väldigt stora kostnader och vi måste helt enkelt kraftsamla för att ha råd, säger Jan Andersson.

Hur mycket bygget kommer att kosta har Jan Andersson ingen exakt siffra på men det rör sig om ”flera hundra miljoner kronor”.

I de 25 000 kvadratmeter stora lokalerna ska bedrivas klinisk forskning och placeringen är vald med omsorg.

– Vi vill att forskningen ska ske väldigt nära sjukvården för att övergången från idé till klinisk verksamhet ska gå mycket snabbare. Genom att vara under i princip samma tak tror vi att nya upptäckter och läkemedel kommer in i sjukvården snabbare, säger Jan Andersson.

Även KISP ligger i nära anslutning till både Karolinska sjukhuset och KI, men enligt Jan Andersson inte tillräckligt nära.

– Där finns både start ups och etablerade bolag och det är klart att vi vill se en lokalisering av bolag nära sjukhuset, men det finns ett större behov av klinisk forskning nära sjukhuset.

Landstingets finansiering av KISP kommer att upphöra helt år 2018 med en nedtrappning under nästa år då man kommer att betala cirka en miljon kronor till företagsparken.

För KISPs och KI Holdings del inväntar man nu en ny innovationsstrategi från KI som beräknas komma under hösten.

– Målet är att detta ska bli bra och vi vill att KISP ska fortsätta vara en plats där svenska life science-bolag vill och har glädje av att vara, säger Magnus Persson.

Karolinska institutet science park

Karolinska institutet science park, KISP, är ett helägt dotterbolag till Karolinska institutet Holding AB med verksamhet i Solna i norra Stockholm och Flemingsberg i den södra delen av stockholmsregionen.

Totalt finns cirka 90 bolag inom bland annat biotech och pharma etablerade i parken, som grundades år 2003.

Lokalerna består av fem olika byggnader, fyra i Solna och en i Flemingsberg, om totalt 22 570 kvadratmeter.

KISP är en del av Karolinska institutets innovationsverksamhet.

Vd för KI science park är Märit Johansson, även styrelseordförande i Apotekarsocieteten.

Källa: Karolinska institutet science park.

Föregående artikel “Nationella beslut kräver lokalt arbete”
Nästa artikel Dags att byta H1N1 i influensavaccin